Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014
UDK:624(082)
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић, мр Александар Ландовић, мр Огњен Габрић
Лектор за енглески:Др Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, мр Szegedi Attila
Година издања:2014.
Тираж:300
Штампа:Pressia, Београд


 САДРЖАЈ:
ЖЕЛЕЗНИЧКО – ДРУМСКИ МОСТ У НОВОМ САДУ.
ГЛАВНИ ПРОЈЕКТ И ИЗВОЂЕЊЕ

DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.001
UDK:624.21(497.113Нови Сад)
Бојовић, Александар; Мора, Антонио; Марковић, Златко; Алексић, Димитрије; Павловић, Марко; Спремић, Милан; Новаковић, Новак; Јањушевић, Бошко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 25-31
ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У КОМПЛЕКСУ МХЦ -ДХТ, РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО (НИС)
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.002
UDK:624.665.6/.7(497.11)
Дебељковић, Милош; Јосимовић, Тијана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 33-39
ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.003
UDK:69.059.38:727.3(497.113 Суботица)
Бешевић, Мирослав Т.; Стојиљковић, Драган
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 41-47
ПРИКАЗ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА БРАНЕ И МАЛЕ ХЕ ВРГУДИНАЦ НА РЕЦИ НИШАВИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.004
UDK:621.311.21
Летица, Вицко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 55-60
ПРОЈЕКАТ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У НОВОМ ПАЗАРУ ПРЕМА ЕВРОКОДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.005
UDK:624.01:796.02(497.11)
Козарић, Љиљана; Бешевић, Мирослав; Кукарас, Данијел
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 60-66
НДТ И РБИ У ФУНКЦИЈИ ГУБИТКА ИНTЕГРИТЕТА ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.006
UDK:620.179.1
Алексић, Вујадин; Булатовић, Срђан; Алексић, Бојана; Миловић, Љубица
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 67-73
СПРЕГНУТЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ТИПАДРВО-БЕТОН ИЗЛОЖЕНЕ ВИСОКОЦИКЛИЧНОМ ЗАМОРНОМ ОПТЕРЕЋЕЊУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.007
UDK:624.011.1:624.01.46
Цветковић, Радован; Стојић, Драгослав; Марковић, Немања
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 75-80
AНАЛИЗА ПОУЗДАНОСТИ ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.008
UDK:624.011.1:624.046
Цонић, Стефан; Марковић, Немања; Велимировић, Никола; Стојић, Никола
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 75-80
ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС НА НОВОМ БЕОГРАДУ: ПРИМЕР ГРАЂЕЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.009
UDK:69.05:725.2
Фурунџић, Божидар С.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 81-86
САВРЕМЕНА РЕШЕЊА ВЕЗА ЕЛЕМЕНАТАУ ЧВОРОВИМА МОНТАЖНЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПРИМЕНОМ ВИЈЧАНЕ ВЕЗЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.010
UDK:621.882
Kokrehel, Zsolt
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 87-93
ТРАНСФЕР СИЛЕ ПРЕДНАПРЕЗАЊА У ЕЛЕМЕНТИМА ОД БЕТОНА ВИСОКИХ ЧВРСТОЋА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.011
UDK:624.7
Аранђеловић, Бојан; Николић, Драган
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 95-100
ЈЕДАН ПРИМЕР САНАЦИЈЕ ЦЕНТРИЧНО ПРИТИСНУТИХ АБ СТУБОВА НА ОСНОВУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ТЕОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ МОДЕЛСКИХ ИСПИТИВАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.012
UDK:624.21.059.25 (497.11Панчево)
Влајић, Љубомир; Ландовић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 101-106
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА ДИНАМИЧКИХ УТИЦАЈА СПРЕГНУТЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ФАБРИЦИ “БАНИНИ А.Д.” У КИКИНДИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.013
UDK:692.5:519.6
Влајић, Љубомир М.; Миличић, Илија М.; Прокић, Александар Д.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 107-116
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА СМИЧУЋЕ НОСИВОСТИ ГРЕДА И ПРИМЈЕНАSTM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.014
UDK:624.072.2.012.45
Синђић-Гребовић, Радмила
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 117-122
ДЕТЕКЦИЈА ПРСЛИНА У АРМИРАНО БЕТОНСКИМ ГРЕДНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПОМОЋУ ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНИХ СЕНЗОРА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.015
UDK:539.421:624.072.2
Марковић, Немања; Стојић, Драгослав; Цветковић, Радован; Велимировић, Никола
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 123-128
КРИТИЧНА ДУЖИНА ПРСЛИНЕ ГЛАТКОГ АРМАТУРНОГ ЧЕЛИКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.016
UDK:539.421
Козарић, Љиљана М.; Милашиновић, Драган Д.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 129-134
ПРОБАБИЛИСТИЧКИ МОДЕЛ ДЕТЕРИОРАЦИЈЕ СПРЕГНУТЕ ГРЕДЕ ТИПА ДРВО-БЕТОН
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.017
UDK:691:624.042
Стојић, Драгослав; Велимировић, Никола; Цветковић, Радован
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 135-140
ПОЖАРНА ОТПОРНОСТ ЦЕНТРИЧНО ОПТЕРЕЋЕНИХ СПРЕГНУТИХ СТУБОВА У ФУНКЦИЈИ ПРОМЕНЕ ДИМЕНЗИЈА ПРЕСЕКА И ПОЖАРНОГ СЦЕНАРИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.018
UDK:624.074.6:699.81
Милановић, Миливоје; Цветковска, Мери; Ефтоска ,Маријана; Тромбева Гаврилоска, Ана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 141-147
ИСПИТИВАЊЕ ИМС КОНСТРУКЦИЈЕ ПРОБНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ И ПОНАШАЊЕ СПОЈЕВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.019
UDK:69.057:624.042
Миловановић, Небојша; Флајс, Жељко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 149-154
ПРОПАГАЦИЈА ВИБРАЦИЈА НА ЗЕМУНСКОЈ СТРАНИ МОСТА ЗЕМУН-БОРЧА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.020
UDK:624.21:534
Брчић, Станко; Мишковић, Зоран; Вучковић, Дејан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 155-160
НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА ПОЖАРНЕ ОТПОРНОСТИ НЕКОЛИКО ТИПОВА МЕЂУСПРАТНИХ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.021
UDK:692.522:519.6
Милановић, Миливоје; Цветковска, Мери
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 164-166
НЕЛИНЕАРНААНАЛИЗА ХЛАДНО ОБЛИКОВАНИХ "EHST" СТУБОВА ПОД УТИЦАЈЕМ ЕКСЦЕНТРИЧНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.022
UDK:624.166:519.6
Bavan, Ma; Baharom, Shahrizan
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 167-174
ЕФИКАСНОСТ ОЈАЧАЊА EHST СТУБОВА ИСПУНОМ ОД БЕТОНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.023
UDK:624.166:519.6
Bavan, Ma; Baharom, Shahrizan
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 175-183
ПРОРАЧУНСКИ МОДЕЛ ЗА ДРВЕНЕ НОСАЧЕ ОЈАЧАНЕ КАРБОНСКИМ ТРАКАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.024
UDK:624.011.1:624.074.6
Стевановић, Бошко; Глишовић, Иван; Тодоровић, Марија
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 185-191
НАПОНИ У БЕТОНСКОЈ ПЛОЧИ УСЛЕД ДЕЈСТВА ТЕМПЕРАТУРНИХ ПРОМЕНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.025
UDK:539.377:625.84
Шешлија, Милош; Радовић, Небојша; Пешко, Игор; Мученски, Владимир; Ђорђевић, Драгана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 193-198
САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОСЛОНАЦА ЗА ДОПУНСКИ АГРЕГАТ НА ХЕ МЕЂУВРШЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.026
UDK:621.311.21:627.517
Летица, Вицко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 199-205
САНАЦИЈА АРМИРАНО БЕТОНСКОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ „БЕЛИЦЕ“ НА КМ 711+351,49; Е75
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.027
UDK:624.21.01.45.059.2/.3(497.11)
Бошњаковић, Милан; Вучетић Абинун, Славица; Дамњановић Безбрадица, Јасмина
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 207-212
РЕКОНСТРУКЦИЈА ТАВАНА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У СУБОТИЦИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.028
UDK:69.052.32(497.11Subotica)
Тешановић, Анико; Табаковић, Драгана; Ковач Стрико, Јосип
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 213-218
САНАЦИЈА ГОРЊЕ ПЛОЧЕ ТУНЕЛСКЕ СУШАРE ЦИГЛАНЕ ,,МЛАДОСТ'' У ТОПЛИЧКОЈ МАЛОЈ ПЛАНИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.029
UDK:666.3.047:69.052.32
Станојев, Милован; Златков, Драган; Будић, Срђан; Петронијевић, Предраг
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 219-225
САНАЦИЈА СПОМЕНИКА НЕЗНАНОМ ЈУНАКУ НА АВАЛИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.030
UDK:725.94:692(497.11Beograd)
Мурављов, Михаило; Стевановић, Бошко; Глишовић, Иван
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 227-232
НОМОГРАМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЕФЕКТИВНЕ ДУЖИНЕ ИЗДВОЈЕНИХ АБ СТУБОВА ПРЕМА EC 2
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.031
UDK:624.97
Ристовски, Александар; Станојевић, Владимир
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 233-239
МОДЕЛИРАЊЕ АБ ЗИДОВА НА СЕИЗМИЧКА ДЕЈСТВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.032
UDK:693.29:624.042.7
Фолић, Радомир; Петронијевић, Предраг
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 241-247
РОБУСТНОСТ ВЕРСУС ПОРГРЕСИВНИ ЛОМ У АБ ЗГРАДАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.033
UDK:539.42:624.042
Фолић, Радомир; Лађиновић, Ђорђе; Зенуновић, Дамир
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 249-257
РАЗЛИКЕ У ОДРЕЂИВАЊУ НОСИВОСТИ ШИПОВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.034
UDK:624.155.154
Шушић, Ненад; Хаџи-Никовић, Гордана; Ђоковић, Ксенија
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 259-264
ПРИЛОГ САВРЕМЕНОM СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ И ГРАДИТЕЉСТВУ – КРОЗ БЕЛЕШКЕ И СЛИКЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.035
UDK:69(497.11)
Петковић, Мирко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 265-276
МОДЕЛИРАЊЕ РАСТА ПРСЛИНЕ У ЦЕМЕНТНОБАЗНИМ КОМПОЗИТИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.036
UDK:666.972.1:539.41
Ленарт, Ђерђ
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 277-282
ЕФЕКТИ УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЉА ОБЈЕКАТА НА ПОУЗДАНОСТ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.037
UDK:351.785:624.21
Ján, Bujňák; Jerzy, Wirwal
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 283-289
ПРОЈЕКТОВАЊЕ РЕШЕТКАСТИХ СТУБОВА ЗА ВИСОКОНАПОНСКЕ ВОДОВЕ ПРЕМА ЕN 50341
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.038
UDK:621.315.66:624.04
Ђуричић, Ђорђе; Лучић, Душко; Арсовић, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 291-296
АНАЛИЗА ПРОБОЈА СТУБА КОД ИЗГРАДЊЕ ПОДЗЕМНИХ ЕТАЖА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.039
UDK:625.748.28
Ковач Стрико, Јосип; Чех, Арпад; Табаковић, Драгана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 297-302
РЕОЛОШКО-ДИНАМИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ У НЕХОМОГЕНОМ МЕТОДУ КОНАЧНИХ ТРАКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.040
UDK:532.135
Милашиновић, Драган Д.; Борковић, Александар; Голеш, Даница
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 305-311
ПРИМЕНА НЕХОМОГЕНОГ МЕТОДА КОНАЧНИХ ТРАКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.041
UDK:624.074.43:532.135
Милашиновић, Драган Д.; Борковић, Александар; Голеш, Даница
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 313-318
БИФУРКАЦИОНА СТАБИЛНОСТ ТАНКИХ ПЛОЧА МЕТОДОМ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.042
UDK:624.073:624.046.3
Мрђа, Наташа; Милашиновић, Драган Д.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 319-324
ЕЛАСТО-ПЛАСТИЧНО ИЗВИЈАЊА ТАНКОЗИДНИХ ГРЕДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.043
UDK:624.072.2
Мајсторовић, Дијана; Дошеновић, Милорад; Милашиновић, Драган Д.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 325-330
ЈЕДНОСТАВАН МОДЕЛ ЗИД-КРУТА ТАВАНИЦА-TЛO ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ВИБРАЦИЈА ОД САОБРАЋАЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.044
UDK:656.1:534.13
Петронијевић, Мира; Ковачевић, Драган; Нефовска Даниловић, Марија
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 331-337
НЕЛИНЕАРНА АНАЛИЗА АБ НОСАЧА ПРИМЕНОМ ПРОГРАМСКОГ ПАКЕТА ANSYS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.045
UDK:624.072.2:517.988
Маслак, Емир; Садовић, Енис
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 339-345
НЕЛИНЕАРНА СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА ВРЕМЕНСКОГ ОДГОВОРА АБ РАМА ПРЕМА EN 1998-1
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.046
UDK:624.024.7/.8
Старчев-Ћурчин, Анка; Лађиновић, Ђорђе; Рашета, Андрија; Радујковић, Александра
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 347-352
ЕЛАСТО-ПЛАСТИЧНА АНАЛИЗА САВИЈЕНОГ ЧЕЛИЧНОГ АНКЕРА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.047
UDK:624.166.4:519.6
Ринд, Анзелм; Милашиновић, Драган Д.; Кукарас, Данијел
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 353-358
ПАРАМЕТАРСКА АНАЛИЗА НОСИВОСТИ КРУЖНИХ CFT СТУБОВА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 4
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.048
UDK:624.166:624.016
Костић, Светлана М.; Лазовић, Марија; Деретић-Стојановић, Биљана; Стошић, Саша
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 359-364
ПОТПОРНА ЛИНИЈА ЛУКА – ЗАВИСНОСТ ОД ОПТЕРЕЋЕЊА И СТРЕЛЕ ЛУКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.049
UDK:624.072.32
Милошевић, Вук; Милошевић, Никола; Милошевић, Бојан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 365-370
СТАБИЛНОСТ ПОЛУКРУТО УКЉЕШТЕНИХ ПЛОЧА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.050
UDK:624.073.12
Здравковић, Славко; Цуцкић, Живко Р.; Цуцкић, Весна
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 371-377
АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ КОСИНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.051
UDK:624.131.38:624.131.537
Баћић, Божана; Уљаревић, Мато
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 379-384
АНАЛИЗА ТАНКОЗИДНИХ КОМПОЗИТНИХ НОСАЧА ПРОИЗВОЉНОГ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.052
UDK:624.072.2:519.653
Војнић Пурчар, Мартина
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 385-390
НЕЛИНЕАРНА ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА ГРЕДНОГ МОСТА ДИМЕНЗИОНИСАНОГ ПРЕМА EN 1998-2 ИЗЛОЖЕНОГ ДЕЈСТВУ ЗЕМЉОТРЕСА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.053
UDK:624.21:624.042.7:517.988
Џолев, Игор; Лађиновић, Ђорђе; Рашета, Андрија; Радујковић, Александра
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 391-396
ТЕОРИЈА ШТАПА У SPLINE ПАРАМЕТАРСКОЈ КООРДИНАТИ – ДЕО I
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.054
UDK:624.071.32/.34:519.6
Раденковић, Глигор
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 397-403
ПРОРАЧУН ЛИНИЈСКИХ НОСАЧА СА ПОЛУ-КРУТИМ ВЕЗАМА ПО ТЕОРИЈИ ДРУГОГ РЕДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.055
UDK:624.078
Живковић, Срђан; Милошевић, Марко; Вацев, Тодор
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 405-410
ТЕОРИЈА ШТАПА У SPLINE ПАРАМЕТАРСКОЈ КООРДИНАТИ – II ДЕО: ПРИМЕРИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.056
UDK:624.071.32/.34:519.6
Раденковић, Глигор; Ковачевић, Саша
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 411-415
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОДАЛНА АНАЛИЗА ВИБРАЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.057
UDK:534.1:001.891.5
Мијатовић, Огњен; Десанчић, Мануел; Милашиновић, Драган Д.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 417-423
ДИНАМИЧКИ ОДГОВОР ПОДЛОГЕ ДУЖ ТРАСЕ БУДУЋЕ ЛИНИЈЕ БЕОГРАДСКОГ МЕТРОА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.058
UDK:699.841:624.131.385
Марјановић, Милош; Петронијевић, Мира; Вукићевић, Мирјана; Јоцковић, Сања
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 425-431
АНАЛИЗА СЛОБОДНИХ ВИБРАЦИЈА И БИФУРКАЦИОНОГ ПРОБЛЕМА ИЗВИЈАЊА ХАРМОНИЈСКИ-СПОЈЕНИМ МЕТОДОМ КОНАЧНИХ ТРАКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.059
UDK:534:519.6
Марић, Петар; Милашиновић, Драган Д.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 433-438
АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА ФЛАТЕРА У ВРЕМЕНСКОМ И ФРЕКВЕНТНОМ ДОМЕНУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.060
UDK:624.21:624.042
Шаркић, Анина; Јочковић, Милош; Брчић, Станко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 439-445
ОПТИМИЗАЦИЈА РЕШЕТКЕ АЛГОРИТМОМ ВЕЛИКИ ПРАСАК - ВЕЛИКО САЖИМАЊЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.061
UDK:624.072.22:004.421.2
Милајић, Александар; Бељаковић, Дејан; Баровић, Душан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 447-453
ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА АПЛИКАТИВНИХ ПРОГРАМА ‘ConstructApp’
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.062
UDK:004.42CONSTRUCT
Михаиловић, Војислав; Ландовић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 455-464
ГЕОМЕТРИЈСКИ НЕЛИНЕАРНА ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА ОШТЕЋЕНИХ КОМПОЗИТНИХ ПЛОЧА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.063
UDK:624.073:624.042:517.988
Марјановић, Мирослав; Вуксановић, Ђорђе
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 465-479
ЕЛАСТО-ПЛАСТИЧНА АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ ОКВИРНИХ НОСАЧА ПОМОЋУ ПРОГРАМА ALIN
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.064
UDK:624.072.2:624.046.4:004.42ALIN
Ћорић, Станко; Брчић, Станко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 473-479
АМОРФНИ КАОЛИН КАО МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАМЕНУ ЦЕМЕНТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.065
UDK:666.321
Митровић, Александра; Миличић, Љиљана; Здујић, Миодраг
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 483-488
УЗРОЦИ НЕРЕГУЛАРНОСТИ БОЈА ФАСАДНИХ ПОВРШИНА ИЗРАЂЕНИХ АКРИЛДЕКОРОМ И НАЧИН ЊИХОВОГ САНИРАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.066
UDK:667.75:69.059
Костић, Драган; Васов, Миомир; Костић Деспотовић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 489-495
ПРОМЕНА СТРУКТУРЕ БЕТОНА НАКОН ИЗЛАГАЊА НА ДЕЈСТВО МРАЗА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.067
UDK:666.972.53
Бојовић, Драган; Јанковић, Ксенија; Стојановић, Марко; Лончар, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 497-501
ДОДАТНА ПРАВИЛА ЗА САМОУГРАЂУЈУЋИ БЕТОН: EN 206-9:2010
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.068
UDK:666.972.5
Деспотовић, Ива; Грдић, Зоран
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 503-508
УТИЦАЈ ПЕЧЕНЕ ГЛИНЕ НА СВОЈСТВА СВЕЖЕГ САМОУГРАЂУЈУЋЕГ БЕТОНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.069
UDK:691.42:666.972.5
Бијељић, Јелена; Пауновић, Степа; Нешовић, Иван; Милошевић, Бојан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 509-515
ПРОЈЕКТОВАЊЕ БЕТОНА НА БАЗИ РЕЦИКЛИРАНОГ АГРЕГАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.070
UDK:666.972.12
Малешев, Мирјана; Радоњанин, Властимир; Броћета, Гордана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 517-522
СТРУКТУРА БЕТОНА НА БАЗИ РЕЦИКЛИРАНОГ АГРЕГАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.071
UDK:666.972.12
Радоњанин, Властимир; Малешев, Мирјана; Броћета, Гордана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 523-528
НОВИ ТЕРМИЧКИ ПОБОЉШАНИ ВЛАКНАСТИ ИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.072
UDK:691:699.8
Ђорђевић, Ђорђе; Аврамовић, Биљана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 529-537
ОЦЕНА СТАЊА КАМЕНА НА ФАСАДИ ЗГРАДЕ ГЕНЕРАЛШТАБА У БЕОГРАДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.073
UDK:622.35(497.11Београд)
Вушовић, Оливера; Делић-Николић, Ивана; Курешевић, Лидја
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 539-543
ТОПЛОТНЕ ПЕРФОРМАНСЕ ОМОТАЧА ЗГРАДА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.074
UDK:699.86(497.6)
Антуновић, Биљана; Јанковић, Александар; Прерадовић, Љубиша
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 545-550
ИСПИТИВАЊЕ ДЕФОРМАЦИОНИХ СВОЈСТАВА МИКРОАРМИРАНИХ ЦЕМЕНТНИХ КОМПОЗИТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.075
UDK:620.178.2:691.328
Јевтић, Драгица; Закић, Димитрије; Савић, Александар; Радевић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 551-560
ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ НА БАЗИ АЕРОГЕЛА ЗА ПРИМЕНУ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.076
UDK:691:699.8
Чех, Арпад; Касаш, Карољ; Кекановић, Милан; Немеш, Рита; Караман, Голуб
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 561-569
КОСИ КРОВОВИ СА КЕРАМИЧКИМ ЦРЕПОМ – ТРАЈНОСТ И САНАЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.077
UDK:666.74:69.059.25
Мијатовић, Дарко; Касаш, Карољ; Кекановић, Милан; Чех, Арпад; Караман, Голуб
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 571-577
ЗАПАЖАЊА НА БЕТОНУ НАКОН ОПТЕРЕЋЕЊА ВИСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.078
UDK:666.979.974.2
Balázs, György L.; Lublóy, Éva; Czoboly, Olivér
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 579-586
ХИДРAУЛИЧКA MOДEЛСКA ИСПИTИВAЊA БРAНE СA СTEПEНAСTИM БРЗOTOКOM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.079
UDK:532.51:532.532
Старинац, Даница; Војт, Предраг; Дамњановић, Маријана; Жугић, Драгиша; Савић, Љубодраг; Капор, Радомир; Зиндовић, Будо
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 589-594
РАСПОРЕД КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ВАЗДУХА ПО ДУБИНИ У СТЕПЕНАСТОМ БРЗОТОКУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.080
UDK:627.131
Старинац, Даница; Зиндовић, Будо; Војт, Предраг; Савић, Љубодраг; Капор, Радомир
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 595-601
ПОСТУПАЊЕ СА ИЗУЗЕТНИМ ВРЕДНОСТИМА У СТАТИСТИЧКОЈ АНАЛИЗИ ВЕЛИКИХ ВОДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.081
UDK:556.532:519.23
Благојевић, Борислава; Михаиловић, Владислава; Плавшић, Јасна
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 603-609
МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ WSUD ПРИСТУПА НА ПРИМЕРУ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.082
UDK:628.1:71
Благојевић, Борислава; Василевска, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 611-617
УТИЦАЈ ПРОТИВГРАДНИХ МРЕЖА НА ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.083
UDK:699.83:626.81/.84
Милановић, Младен; Гоцић, Милан; Трајковић, Славиша
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 619-624
ТРЕНДОВИ У ПОКАЗАТЕЉИМА РЕЖИМА ПАДАВИНА У БЕОГРАДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.084
UDK:551.577.21:519.23(497.11Београд)
Тодоровић, Андријана; Плавшић, Јасна; Деспотовић, Јован; Павловић, Драгутин
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 625-631
МОДЕЛИРАЊЕ ИНФИЛТРАЦИЈЕ КИШНОГ ОТИЦАЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.085
UDK:556.14:519.87
Василић, Жељко; Ранђеловић, Ања; Станић, Милош; Продановић, Душан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 633-640
СЕГМЕНТИЗАЦИЈА ВОДОВОДНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.086
UDK:628.144
Иветић, Дамјан; Станић, Милош; Василић, Жељко; Продановић, Душан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 641-652
КАЛИБРАЦИЈА ПАРШАЛОВОГ СУЖЕЊА ЗА НЕПОТОПЉЕНО ТЕЧЕЊЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.087
UDK:532.51
Hovány, Lajos; Gabrić, Ognjen
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 653-659
ПРОЦЕНА НЕОДРЕЂЕНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА РАВНОМЕРНОСТИ СИМУЛАТОРА КИШЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.088
UDK:621.647.3:628.1.037
Габрић, Огњен; Продановић, Душан; Плавшић, Јасна
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 661-667
РАВАНСКИ МОДЕЛ ТЕЧЕЊА У АЛУВИЈАЛНИМ ВОДОТОЦИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.089
UDK:532.5:627.1
Хорват, Золтан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 669-674
РАВАНСКИ МОДЕЛ ТРАНСПОРТА НАНОСА У АЛУВИЈАЛНИМ ВОДОТОЦИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.090
UDK:627.157:519.6
Хорват, Золтан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 675-681
КАЛИБРАЦИЈА И ВЕРИФИКАЦИЈА ЛИНИЈСКОГ МОДЕЛА ТЕЧЕЊА У МРЕЖИ ОТВОРЕНИХ ТОКОВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.091
UDK:627.13:519.6
Исић, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 683-688
КАЛИБРАЦИЈА И ВЕРИФИКАЦИЈА ЛИНИЈСКОГ МОДЕЛА ТЕЧЕЊА У МРЕЖИ ОТВОРЕНИХ ТОКОВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.092
UDK:627.13:519.6
Исић, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 689-695
LAB-SCALE EXPERIMENTS IN EXHAUSTED ZEOLITE FILTER FOR BIOLOGICAL AMMONIUM REMOVAL
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.093
UDK:66.067.09:628.033
Kökény, István; Salamon, Endre
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 697-702
EXPERIENCES OF SEDIMENT TRANSPORT RESEARCH
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.094
UDK:556.047(439)
Koch, Dániel; Vas, László Tamás; Tamás, Enikő Anna
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 703-709
УЛОГА МОДЕЛИРАЊА КАНАЛИЗАЦИОНИХ СИСТЕМА НА ПРИМЕРУ ГРАДА ВРАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.095
UDK:628.21:519.87(497.11Врање)
Трајковић, Милош; Милићевић, Драган
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 711-717
УТИЦАЈ НИВОА ДОЊЕ ВОДЕ НА ХИДРОДИНАМИЧКЕ ПРИТИСКЕ У СЛАПИШТУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.096
UDK:532.535:532.572
Дамњановић, Маријана; Миловановић, Бојан; Војт, Предраг; Капор, Радомир; Кузмановић, Владан; Савић, Љубодраг
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 719-724
РЕТЕНЗИОНИ БАЗЕНИ СА РАСТЕРЕТНИМ ПРЕЛИВИМА У КОМБИНОВАНОМ КАНАЛИСАЊУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.097
UDK:628.211(497.113Нови Сад)
Туленчић, Миленко; Стипић, Матија; Колаковић, Срђан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 725-731
ПРИМЕНА МКЕ И ТЕЛЕМАK-2Д У НЕУСТАЉЕНОМ ТЕЧЕЊУ ОТВОРЕНИХ ТОКОВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.098
UDK:627.13:556.536:519.87
Варга, Бела; Стипић, Матија; Колаковић, Срђан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 733-739
САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ, АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ И ПАРАДОКСИ ХИДРОЛОШКЕ НАУКЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.099
UDK:556.012
Радић, Зоран М.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 741-741
ФАБРИКА КОЖЕ ”ЂУКА ДИНИЋ” У НИШУ – МОГУЋНОСТИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.100
UDK:658.2:69.059.25
Јовановић, Милена; Мирић, Александра
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 745-750
РАЗВОЈ СТУДИЈСКОГ МОДУЛА СТАМБЕНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У СУБОТИЦИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.101
UDK:378.046.2/.4
Алексић, Љиљана; Klein, Rudolf; Хегедиш, Иван
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 751-756
ТРГОВИ НОВОГ САДА КАО НЕПРЕПОЗНАТЉИВИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.102
UDK:712.254(497.113Novi Sad)
Хиел, Ксенија; Благојевић, Ивана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 757-762
ДРВО КАО МАТЕРИЈАЛ У ПРОЈЕКТОВАЊУ ПАВИЉОНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.103
UDK:725.76:674.11
Хиел, Ксенија; Кочетов Мишулић, Татјана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 763-768
КОМПАРАЦИЈА СТРУКТУРАЛНОГ КОНФЛИКТА КОД ГРАДОВА СУБОТИЦЕ И КЕЧКЕМЕТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.104
UDK:72
Ловра, Ева
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 769-775
ПРОМЕНА УРБАНЕ МАТРИЦЕ НАСТАЛА ФОРМИРАЊЕМ НОВИХ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.105
UDK:711.7:625.712.1(497.113Novi Sad)
Апостоловић, Дијана; Милинковић, Александра; Хиел, Ксенија
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 777-782
ЗНАЧАЈ АРХИТЕКТОНСКОГ КОНЦЕПТА ЗА РЕНТАБИЛНОСТ ПРОЈЕКАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.106
UDK:72.01:330.322.54
Стојадиновић, Зоран; Маринковић, Дејан; Сенић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 783-789
ДИЗAJН СAВРEMEНE ХOTEЛСКE СOБE - ИЗMEЂУ ЛУКСУЗA И ПРOСTOРНЕ РAЦИOНAЛИЗAЦИJE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.107
UDK:7.012:728.5
Николић, Марко; Милојковић, Александар; Кековић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 791-797
СУБЈЕКТИВНИ ОСЈЕЋАЈ ТОПЛОТНОГ КОМФОРА НА РАДНОМ МЈЕСТУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.108
UDK:331.422:66-97
Прерадовић, Љубиша; Антуновић, Биљана; Крстић-Фурунџић, Александра
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 799-805
ВИРТУЕЛНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ВИЛЕ СА ПЕРИСТИЛОМ НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ МЕДИЈАНА У НИШУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.109
UDK:004.946:728.84"03"
Николић, Оливера; Николић, Владан; Марковић, Бисерка; Гоцић, Милан; Милановић, Младен
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 807-812
ВРЕДНОВАЊЕ ПРОСТОРА КАО РЕСУРСА У УРБАНОЈ СРЕДИНИ НА ПРИМЕРУ НАДГРАДЊЕ ГАРАЖА У НИЗУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.110
UDK:911.375.12:728.94
Пањевић, Радмила; Хегедиш, Иван; Кекановић, Милан; Чех, Арпад
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 813-822
КРЕИРАЊЕ ИДЕНТИТЕТА УРБАНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ – ПРИМЕР РОТЕРДАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.111
UDK:711.41(492Roterdam)
Чампраг, Небојша
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 823-828
ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА УЈЕДИНИТЕЉА У НИШУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.112
UDK:725.94:711.61(497.11Niš)
Мирић, Александра; Јовановић, Милена
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 829-835
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ И ЕКОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.113
UDK:502.131.1:620.91
Грдић, Душан; Ристић, Ненад; Топличић-Ћурчић, Гордана; Грдић, Зоран
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 837-842
ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА PV МОДУЛA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.114
UDK:621.383.51
Трифуновић-Драгишић, Весна
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 843-847
КАРАКТЕРИСТИКЕ БЕТОНА СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ ЛЕТЕЋЕГ ПЕПЕЛА, И ЊЕГОВА УЛОГА У ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.115
UDK:666.973.2:502.17
Драгаш, Јелена; Маринковић, Снежана; Игњатовић, Иван; Тошић, Никола
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 849-858
УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.116
UDK:72:551.583
Kurtović Folić, Nađa; Živaljević Luxor, Nataša
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 859-867
МУЗЕЈСКИ ПРОСТОРИ У ИСТОРИЈСКИМ ГРАЂЕВИНАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.117
UDK:727.7
Ђукановић, Дубравка
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 869-878
ПРИМЈЕРИ ПРИКУПЉАЊА И ОДВОДЊЕ ФИЛТРАТА ПРИ САНАЦИЈИ ДЕПОНИЈА ОТПАДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.118
UDK:628.468:502
Суљић, Недим
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 881-886
МЕТОДЕ МЈЕРЕЊА КРУТОСТИ КОЛОСЈЕКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.119
UDK:625.14
Tомичић-Торлаковић, Мирјана; Грујић, Жарко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 887-892
ОРГАНИЗАЦИЈСКА ИСКУСТВА У ГРАДЊИ АУТОПУТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.120
UDK:625.7/.8(497.6)
Здјелар, Боро; Здјелар, Вукашин
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 893-899
АНАЛИЗА ПОНАШАЊА СИДАРА У СИДРИШНОЈ ЗОНИ УСЛЕД ДЕЈСТВА ЗЕМЉОТРЕСА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.121
UDK:624.137.6:624.042.7
Прокић, Александар; Мрђа, Наташа; Златановић, Елефтерија
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 901-909
ДЕФОРМАЦИЈЕ ТУНЕЛА У ПОДУЖНОМ ПРАВЦУ УСЛЕД ДЕЈСТВА ЗЕМЉОТРЕСА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.122
UDK:624.19:624.042.7
Лукић, Драган; Свилар, Мила; Прокић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 911-920
СЛЕГАЊЕ ПОВРШИНЕ ТЕРЕНА УСЛЕД ИЗГРАДЊЕ ДВОЈНИХ ТУНЕЛА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.123
UDK:624.191.1
Златановић, Елефтерија; Лукић, Драган
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 921-927
ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ АУТО ПУТА КОРИДОР Vc НА ПОДДИОНИЦИ КАРУШЕ - УСОРА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.124
UDK:625.7/.8:624.13
Ђурић, Неђо
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 929-936
МОДУЛ РЕАКЦИЈЕ ТЛА ЗА ПРОРАЧУН ХОРИЗОНТАЛНО ОПТЕРЕЋЕНОГ ШИПА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.125
UDK:624.154:624.024.1
Сантрач, Петар; Бајић, Жељко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 937-945
ПОВЕЋАЊЕ РАСПОНА ПОРТАЛНОГ КРАНА ПРЕДУЗЕЋА ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ НИШ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.126
UDK:621.875.5(497.11)
Петровић, Милан; Златков, Драган; Петронијевић, Предраг
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 947-952
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕМЕЉА ВЕТРОТУРБИНА - ОПШТА РАЗМАТРАЊА И КРИТЕРИЈУМИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.127
UDK:621.548.4:624.151
Вукићевић, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 953-958
ПРЕДЛОГ КОНЦЕПТА ФОРМИРАЊА СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ОКВИРИМА ПРОЦЕСА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.128
UDK:625.1:65(497.11)
Јовановић, Станислав; Божовић, Драган
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 959-968
СУБОТИЦА 21- ПРИЛОГ ГЕНЕРАЛНОМ КОНЦЕПТУ РАЗВОЈА СУБОТИЧКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА У НОВОМ ВЕКУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.129
UDK:656.2(497.113Суботица)
Божовић, Драган; Чоко, Бошко; Јовановић, Станислав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 969-978
ТРОСКА ВИСОКЕ ПЕЋИ КАО АГРЕГАТ У АСФАЛТНИМ КОНСТРУКЦИЈАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.130
UDK:625.85
Џанановић, Амир
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 979-986
УТИЦАЈ ПОВРШИНСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПУТА НА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.131
UDK:625.089.11:539.622:614.862/.864
Трпчевски, Филип; Фриц, Сања; Илић, Владан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 987-992
ЗАХТЕВИ ЕВРОПСКЕ И НАЦИОНАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ БУКE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.132
UDK:534.836:349.6(4)
Илић, Владан; Орешковић, Марко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 993-998
DESIGN OF STRUCTURES FOR A ROAD ON EXTREMELY IRREGULAR GROUND
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.133
UDK:625.7(497.7)
Ristov, Riste; Papić, Jovan Br.; Zafirovski, Zlatko; Ognjenović, Slobodan
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 999-1004
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ КОЛОВОЗА ПОМОЋУ РЕЗОНАНТНОГ РАЗБИЈАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.134
UDK:625.7/.8
Вуњак, Данило; Лукић, Драган; Чех, Арпад; Васовић, Богдан; Караман, Голуб
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 1005-1015
ЈЕДАН ПРИМЕР ГЕОТЕХНИЧКОГ МОДЕЛИРАЊА ТЕРЕНА У ЗОНИ ТЕМЕЉА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.135
UDK:624.131:621.548.4:624.151
Шијаковић, Јовица
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 1017-1022
ПРОРАЧУН ФУНДИРАЊА ТЕМЕЉА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.136
UDK:621.548.4:624.151
Шијаковић, Јовица; Бурзановић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 1023-1031
КОНТАКТНИ НАПОНИ ИСПОД ТЕМЕЉА ОПТЕРЕЋЕНОГ СИЛОМ ИЗВАН ЈЕЗГРА ПРЕСЕКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.137
UDK:624.151:624.042
Самарџија, Илија; Сантрач, Петар
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 1033-1041
ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКО ВРЕДНОВАЊЕ НОВЕ ПРУГЕ ПЉЕВЉА - БИЈЕЛО ПОЉЕ - КОСОВО
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.138
UDK:625.111
Кнежевић, Милош; Прашчевић, Живојин; Рутешић, Снежана; Радовић, Влатко; Гогић, Младен
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 1043-1050
САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ПРИКУПЉАЊА ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА – ПУТ КА „е- УПРАВИ“
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.139
UDK:007.5:528.9:004
Кубурић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 1053-1061
ПРИМЕНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КАРТОГРАФИЈУ И ВИЗУАЛИЗАЦИЈУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.140
UDK:007.5:528.9
Борисов, Мирко; Трифковић, Милан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 1063-1075
ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ГЕОДЕТСКИХ МЕТОДА КОД ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА У НИСКОГРАДЊИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.141
UDK:528.02:625
Кубурић, Mирослав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 1077-1084
ВОДИЧ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ® - КАКО ИЗГРАДИТИ ОБЈЕКАТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.142
UDK:69:330.322(036)
Томашевић, Борислав Т.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 1085-1090
OДРЖИВИ ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ПРИМЕР ОПШТИНЕ СОПОТ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.143
UDK:338.484:502.131.1(497.11Сопот)
Шећеров, Велимир; Филиповић, Дејан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 1091-1098
УЧЕЊЕ, РАЗУМЕВАЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА И МОДЕРНО ОБРАЗОВАЊЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.144
UDK:374.7
Major, Janos
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 1099-1104
ОПЛАТНИ СИСТЕМ НА ПАРЦЕЛАМА БЕЗ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАЂЕЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.145
UDK:69.057.5
Ђерђ, Ленарт
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 1105-1111
МОБИЛНО ЛАСЕРСКО СКЕНИРАЊЕ У ПОСТУПКУ МАСОВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.146
UDK:528.021.7
Нинков, Тоша; Булатовић, Владимир; Сушић, Зоран; Васић, Дејан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 1113-1118
САВИЈАЊЕ ДЕБЕЛИХ И УМЈЕРЕНО ДЕБЕЛИХ СЛОЈЕВИТИХ КОМПОЗИТНИХ ПЛОЧА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2014.147
UDK:539.377
Ракочевић, Марина
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014. год., стр. 1119-1125