Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 353-358


ЕЛАСТО-ПЛАСТИЧНА АНАЛИЗА САВИЈЕНОГ ЧЕЛИЧНОГ АНКЕРА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.047
UDK: 624.166.4:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ринд, Анзелм; Милашиновић, Драган Д.; Кукарас, Данијел
 
 Резиме:
 У обом раду је урађена нумеричка анализа савијеног челичног анкера применом метода коначних елемената. Циљ ове анализе је био нумеричка потврда експерименталних резултата. Експерименти су изведени у лабораторији на Грађевинском Факултету у Суботици на различито обликованим затегнутим челичним анкерима. Постепеним наношењем оптерећења праћена је појава пластификације у појединим деловима анкера.
 
 Кључне речи:
 Експериментално-нумеричка анализа, анкер, пластификација