Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 283-289


ЕФЕКТИ УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЉА ОБЈЕКАТА НА ПОУЗДАНОСТ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.037
UDK: 351.785:624.21
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ján, Bujňák; Jerzy, Wirwal
 
 Резиме:
 Aдекватна контрола и одржавање конструкција објеката током њиховог употребног века представља активности које су једнаке по важности као и добро пројектовање и извођење. Овај рад илуструје уобичајене имперфекције па чак и фаталне грешке нарочито код мостовских конструкција услед подцењених активности управљања и одржавања.
 
 Кључне речи:
 Прегледи, имперфекције конструкције, носивост, одржавање