Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1085-1090


ВОДИЧ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ® - КАКО ИЗГРАДИТИ ОБЈЕКАТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.142
UDK: 69:330.322(036)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Томашевић, Борислав Т.
 
 Резиме:
 Актуелан тренутак у Републици Србији, када се на сваки начин желе привући инвеститори, најпре страни, као и евидентан недостатак свеобухватно обрађене материје из ове области, довео је до стварања ауторског дела „Водич за инвеститоре-Како изградити објекат у Републици Србији“. Циљ „Водича“ је да инвеститорима, како страним тако и домаћим, олакша сагледавање, разумевање и решавање укупне проблематике изградње објеката, а самим тим и имплементације и заштите њихових инвестиционих пројеката. Комплетна правна, урбанистичка, и грађевинска процедура изградње објеката обрађена је на једном месту на оригиналан, јасан и приступачан начин а све према законској регулативи Републике Србије.
 
 Кључне речи:
 Инвеститор, непокретност, објекат, изградња, закон, процедура