Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 10
 
UDK:378.663 (497.113) "1994"
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
Главни и одговорни уредник:Проф. др Војислав Михаиловић
Уредник:Елеонора Штангл
Лектор за енглески:Мр Јосип Буљовчић
Техничка обрада:Илона Шепрењи, Ива Заклан
Година издања:1994.
Тираж:100
Штампа:ВН-Преписи-Умножавање, Београд


 САДРЖАЈ: