Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 185-191


ПРОРАЧУНСКИ МОДЕЛ ЗА ДРВЕНЕ НОСАЧЕ ОЈАЧАНЕ КАРБОНСКИМ ТРАКАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.024
UDK: 624.011.1:624.074.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Стевановић, Бошко; Глишовић, Иван; Тодоровић, Марија
 
 Резиме:
 У раду је описан прорачунски модел развијен за предвиђање носивости и крутости дрвених носача ојачаних карбонским тракама. Модел је калибрисан на основу добијених резултата испитивања неојачаних носача и модификован како би се узео у обзир ефекат карбонског ојачања. На примеру ојачаних носача од лепљеног ламелираног дрвета, теоријски резултати су упоређени са експерименталним резултатима и забележено је добро слагање.
 
 Кључне речи:
 Дрвени носачи, карбонска влакна, ојачање, теоријска анализа