Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 39
 
DOI:10.14415/zbornikGFS39
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Љиљана Козарић
Помоћник уредника:Доц. др Огњен Габрић, проф. др Мартина Војнић Пурчар
Лектор за енглески:Проф. др Сања Кример - Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Љиљана Козарић, доц. др Огњен Габрић, проф. др Мартина Војнић Пурчар
Година издања:2021.
Тираж:200
Штампа:Бирографика МБ, Суботица


 САДРЖАЈ:
МИКРОПЛАСТИКА КАО АДСОРБЕНС ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
DOI:10.14415/zbornikGFS39.01
UDK:574.64:678.7
Исић, Биљана; Пастор, Кристиан; Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан; Ачански, Маријана; Илић, Марко; Марковић, Милорад
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 39, 2021. год., стр. 9-16
ЗАКОНОДАВСТВО О КРИТИЧНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, РЕГИОНУ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
DOI:10.14415/zbornikGFS39.02
UDK:711.7/.8:340.134
Павић, Милица; Јокановић, Игор
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 39, 2021. год., стр. 17-28
СВЕПРИСУТНОСТ ПЛАСТИКЕ: ПРЕГЛЕД ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ИЗВОРА МИКРОПЛАСТИКЕ И САВРЕМЕНИХ НАЧИНА ДЕТЕКЦИЈЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS39.03
UDK:504.5:678.7
Пастор, Кристиан; Исић, Биљана; Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан; Илић, Марко; Ачански, Маријана; Марковић, Милорад
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 39, 2021. год., стр. 29-43
УТИЦАЈ УРБАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА НА ТЕРМАЛНИ КОМФОР СТАНОВНИШТВА
DOI:10.14415/zbornikGFS39.04
UDK:711.4:551.583
Ђурић, Дијана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 39, 2021. год., стр. 45-53
МИКРОПЛАСТИКА У СЛАТКИМ ВОДАМА: ПРЕГЛЕД НАЧИНА УЗОРКОВАЊА И ПРАТЕЋИХ АНАЛИЗА
DOI:10.14415/zbornikGFS39.05
UDK:628.312.5:678.7
Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан; Пастор, Кристиан; Исић, Биљана; Илић, Марко; Ачански, Маријана; Марковић, Милорад
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 39, 2021. год., стр. 55-64