Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 265-276


ПРИЛОГ САВРЕМЕНОM СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ И ГРАДИТЕЉСТВУ – КРОЗ БЕЛЕШКЕ И СЛИКЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.035
UDK: 69(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Петковић, Мирко
 
 Резиме:
 „Зашто се званично скоро нигде у свету не помињу имена и доприноси Срба историји светског градитељства“? Да ли зато што осим епских прича и спорадичних случајева таквих доприноса заправо и нема или зато што је недостатак традиције у богатству и владању над другима онемогућио Србе да пређу пут од турских дунђера до савремених демијурга и тако остану забележени у историји светског градитељства? Без обзира каква да је истина презентирани рад даје допринос сагледавању и памћењу њене лепше стране, без које се не рађа љубав према градитељској струци нити подстичу опредељења младих за њу.
 
 Кључне речи:
 Савремено градитељство, српски неимари, доприноси, примери