Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 893-899


ОРГАНИЗАЦИЈСКА ИСКУСТВА У ГРАДЊИ АУТОПУТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.120
UDK: 625.7/.8(497.6)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Здјелар, Боро; Здјелар, Вукашин
 
 Резиме:
 Указану прилику, домаће извођачко предузеће на градњи аутопутева у Републици Српској, користи да од локалног предузећа израсте у регионалну компанију. Како се организовати када се гради по принципу,, ПРОЈЕКТУЈ И ГРАДИ“ популарно / жути FIDIC /? Које су предности и мане, како помирити интересе инвеститора и извођача? Учећи на грешкама сличних компанија из окружења, даљи развој мора се усмјерити на очување кохкурентске способности на тржишту али избјегевајући добијање посла по сваку цијену.
 
 Кључне речи:
 Организација, учење, планирање, конкурентност, развој.