Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 14
 
UDK:624(082)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Александар Прокић, декан ГФ Суботица
Главни и одговорни уредник:Др Драган Милашиновић
Лектор за енглески:Мр Сања Кример – Габоровић, Јелена Диклић
Техничка обрада:Илона Шепрењи
Година издања:2005.
Тираж:150
Штампа:ЖИГ, Београд


 САДРЖАЈ: