Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 11
 
UDK:378.663 (497.113)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
Главни и одговорни уредник:Проф. др Војислав Михаиловић
Помоћник уредника:Кармелка Барић
Техничка обрада:Илона Шепрењи,Маринко Илић
Година издања:1998.
Тираж:100
Штампа:PRUNTEX, Суботица


 САДРЖАЈ: