Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 837-842


ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ И ЕКОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.113
UDK: 502.131.1:620.91
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Грдић, Душан; Ристић, Ненад; Топличић-Ћурчић, Гордана; Грдић, Зоран
 
 Резиме:
 Обновљиви извори енергије су природни извори енергије који се у потпуности или делимично обнављају. У ове изворе енергије спадају: сунчева енергија, енергија ветра, биомаса, геотермална енергија и енергија водотокова. Еколошки материјали су материјали који најмање штетно утичу на околину, захтевају једноставнију технолошку обраду, мању потрошњу енергије, добављају се из локалних извора, обновљиви су и могуће их је рециклирати. Одржива градња је свакако један од значајнијих делова одрживог развоја, а укључује употребу грађевинских материјала који нису штетни по животну средину, као и примену рециклираних материјала . У вези са одрживим развојем, одржива градња мора осигурати трајност и квалитет уз финансијску, економску и еколошку прихватљивост.
 
 Кључне речи:
 Обновљиви извори енергије, еколошки материјали,одржива градња