Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 561-569


ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ НА БАЗИ АЕРОГЕЛА ЗА ПРИМЕНУ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.076
UDK: 691:699.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Чех, Арпад; Касаш, Карољ; Кекановић, Милан; Немеш, Рита; Караман, Голуб
 
 Резиме:
 Термоизолацијски материјал на бази аерогела је флексибилан, нанопорозан материјал, произведен је нанотехнологијом, у лабораторијама NASA (САД), првенствено за потребе свемирских истраживања. Данас је тај материјал, који има изузетно мали коефицијент топлотне проводљивости (λ=0,0131 W/mK) доступан у комерцијалној продаји и за потребе грађевинарства. Може да се користи и за допуну традиционалних термоизолационих материјала,на одређеним местима, где је неопходна примена уских трака изолационог материјала, као на пример око прозора, врата, или на местима где је остало мало простора за уградњу адекватног материјала, ради спречавања проблема топлотних мостова. Може се применити и на веома високим и ниским температурама.
 
 Кључне речи:
 Аерогел, нанотехнологија, термоизолацијa