Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 571-577


КОСИ КРОВОВИ СА КЕРАМИЧКИМ ЦРЕПОМ – ТРАЈНОСТ И САНАЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.077
UDK: 666.74:69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мијатовић, Дарко; Касаш, Карољ; Кекановић, Милан; Чех, Арпад; Караман, Голуб
 
 Резиме:
 Керамички цреп је материјал, кровни покривач, који се развијао вековима како би испунио основне захтеве који се од црепа као покривног материјала захтевају. Реч је свакако о можда најзначајнијем употребно- декоративном и заштитном елементу - круни објекта, која треба да га улепшава и штити од разних атмосферских утицаја. У раду биће дат кратак преглед развоја керамичких црепова, приказ основних карактеристика модерних керамичких црепова и тенденција њиховог даљег развоја. Керамички црепови су свакако грађевински материјали који су кровни покривачи и постојећих, чешто значајних историјских објеката и објеката под заштитом културе. Стога ће бити посвећена посебна пажња аспектима реконструкције, рехабилитације, санације, енергетске ефикасности зграда и очувању постојећих керамичких кровних покривача.
 
 Кључне речи:
 Керамички цреп, традиционални кровни покривач, реконструкција, санација крова.