Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 23
 
DOI:10.14415/zbornikGFS23
UDK:624(082)
ISSN:0352–6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински факултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Бешевић, дипл.инж.грађ.
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Бешевић, дипл.инж.грађ.
Уредник:Проф. др Драган Д. Милашиновић
Помоћник уредника:Доц. др Илија Миличић, дипл.инж.грађ.
Лектор за енглески:др Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Доц. др Илија Миличић, дипл.инж.грађ., мр Атила Сегеди
Година издања:2013.
Тираж:200
Штампа:Графопродукт, Суботица

Радови у овом Зборнику презентовани су на семинару који је одржан 24. – 25. маја 2013. године у Суботици на тему: “Град између културе, економије и политике” под покровитељством: Fondacije Teleki Laslo (Teleki László Alapítvány), Националног културног фонда Мађарске (Nemzeti Kulturális Alap), Града Суботице, Европске мреже градова сецесије (Réseau Art Nouveau Network) и Грађевинског факултета из Суботице. Организацију семинара помогла је неформална група грађана „Насмеши се Суботици“.

 САДРЖАЈ:
GRAD IZMEĐU POLITIKE, FINANSIJA I KULTURE
DOI:10.14415/zbornikGFS23.001
UDK:711
Borislav Stojkov
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 23, 2013. год., стр. 7-15
DILEMA U RAZVOJU GRADA: PLANIRANJE ZA GRAĐANE ILI INVESTITORE NA PRIMERU SUBOTICE
DOI:10.14415/zbornikGFS23.002
UDK:711.16(497.113SUBOTICA)
Viktorija Aladžić
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 23, 2013. год., стр. 17-22
POŠTOVANJE JEDINSTVENOSTI – NA VREDNOSTIMA BAZIRAN URBANI RAZVOJ BALATONFIREDA (BALATONFÜRED)
DOI:10.14415/zbornikGFS23.003
UDK:711.4(439BALATONFÜRED)
Ištvan Andraš
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 23, 2013. год., стр. 23-29
UMETNIČKI GRAD GMUND U KARINTIJI – JAČANJE CENTRA GRADA INOVATIVNIM URBANIM RAZVOJEM
DOI:10.14415/zbornikGFS23.004
UDK:711.558
Christian Rudiferia
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 23, 2013. год., стр. 31-36
POTENCIJALNI, NA TEORIJI BAZIRAN PRISTUP STRATEGIJE REHABILITACIJE ISTORIJSKOG CENTRA SIBIJUA U POSTMODERNOJ PERSPEKTIVI
DOI:10.14415/zbornikGFS23.005
UDK:719(498.46)
Guttmann Szabolcs-István
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 23, 2013. год., стр. 37-44
MOJA KUĆA JE MOJA TVRĐAVA – NA JEDAN VIKEND JE I TVOJA!
„Budapest 100” – program koji stare zgrade pretvara u savremene

DOI:10.14415/zbornikGFS23.006
UDK:725(439.151)
Nora Nemet; Enike Tolnai-Paloci
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 23, 2013. год., стр. 45-50
NORMATIVNI PRISTUP URBANISTIČKOM PLANIRANJU ARHITEKTONSKE STRUKTURE U ZONAMA KULTURNOG NASLEĐA NOVOG SADA
DOI:10.14415/zbornikGFS23.007
UDK:711.122(497.113NOVI SAD)
Darko Polić
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 23, 2013. год., стр. 51-56
BORBE GRAĐANA ZA (URBANA) JAVNA DOBRA “CASE STUDY”: SRBIJA
DOI:10.14415/zbornikGFS23.008
UDK:719 : 502.17
Dobrica Veselinović
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 23, 2013. год., стр. 57-62
ARHITEKTURA ISTORICIZMA I EVROPSKI URBANI PEJZAŽ
DOI:10.14415/zbornikGFS23.009
UDK:7.035
Jožef Šiša
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 23, 2013. год., стр. 63-69