Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37
 
DOI:10.14415/zbornikGFS37
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Доц. др Љиљана Козарић
Помоћник уредника:Доц. др Огњен Габрић, доц. др Мартина Војнић Пурчар
Лектор за енглески:Доц. др Сања Кример - Габоровић
Техничка обрада:Доц. др Љиљана Козарић, доц. др Огњен Габрић, доц. др Мартина Војнић Пурчар
Година издања:2020.
Тираж:200
Штампа:Бирографика дистрибуција, Суботица


 САДРЖАЈ:
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КРАЈИШКИХ БРИГАДА У БАЊОЈ ЛУЦИ ПРЕМА КОНЦЕПТУ КОМПЛЕТНИХ УЛИЦА
DOI:10.14415/zbornikGFS37.01
UDK:625.712.1
Дамњановић, Никола; Јокановић, Игор; Павић, Милица; Свилар, Мила
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020. год., стр. 9-20
САНАЦИЈА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ПАКЛЕШНИЦЕ ОПШТИНА МИОНИЦА
DOI:10.14415/zbornikGFS37.02
UDK:624.21.014.2(497.11)
Бешевић, Мирослав; Гајић, Дарко; Браловић, Немања
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020. год., стр. 21-29
ПРИМЕНА МУЛТИВАРИЈАБИЛНЕ АНАЛИЗЕ ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЈЕЗЕРА
DOI:10.14415/zbornikGFS37.03
UDK:556.113/.115+628.113
Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020. год., стр. 31-42
АРХИТЕКТУРА: ИЗМЕЂУ УМЕТНОСТИ И ИНЖЕЊЕРСТВА
DOI:10.14415/zbornikGFS37.04
UDK:72:624
Зечевић, Марија; Грбић, Милена; Станковић, Оливера
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020. год., стр. 43-50
КОРИСНА ОПТЕРЕЋЕЊА ЗА ЗГРАДЕ ПРЕМА НОВОМ ПРАВИЛНИКУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS37.05
UDK:624.042:006.77
Голеш, Даница
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020. год., стр. 51-66
АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ ПОСТУПКОМ АНАЛИЗЕ ГЛАВНИХ КОМПОНЕНТИ
DOI:10.14415/zbornikGFS37.06
UDK:556.113/.115(497.113)
Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020. год., стр. 67-78
САНАЦИЈА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ РЕСНИЦЕ У КОЦЕЉЕВИ
DOI:10.14415/zbornikGFS37.07
UDK:624.21.014.2(497.11)
Бешевић, Мирослав; Браловић, Немања; Гајић, Дарко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020. год., стр. 79-88
ЕКОНОМИЧНА ДЕБЉИНА ПУНИХ АБ ПЛОЧА НОСИВИХ У ЈЕДНОМ ПРАВЦУ ПРЕМА ПБАБ'87 И ЕВРОКОДУ 2
DOI:10.14415/zbornikGFS37.08
UDK:624.073.012.25
Голеш, Даница
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020. год., стр. 89-102
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА РЕСТИТУЦИЈЕ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ОПШТИНА БЕЧЕЈ
DOI:10.14415/zbornikGFS37.09
UDK:332.262(497.113 Bečej)
Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Божић, Марко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020. год., стр. 103-111