Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 233-239


НОМОГРАМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЕФЕКТИВНЕ ДУЖИНЕ ИЗДВОЈЕНИХ АБ СТУБОВА ПРЕМА EC 2
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.031
UDK: 624.97
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ристовски, Александар; Станојевић, Владимир
 
 Резиме:
 Објављивањем стандарда Еврокода 2, 2004.г. (у даљем тексту EC2), уведене су бројне новине у прорачун бетонских елемената и конструкција уопште, па и у области витких елемената. Прорачун витких елемената је знатно прецизније дефинисан, иако су даља детаљнија упутства још увек неопходна. У раду се указује на значајне новине при прора-чуну ефективне дужине изолованих армирано бетонских стубова у Стандарду EC2 у односу на предстандард EN1992, а самим тим и у односу на наш актуелни правилник ПБАБ 87.
 
 Кључне речи:
 Издвојени АБ стубови, ефективна дужина, виткост, стандард, номограми