Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 87-93


САВРЕМЕНА РЕШЕЊА ВЕЗА ЕЛЕМЕНАТАУ ЧВОРОВИМА МОНТАЖНЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПРИМЕНОМ ВИЈЧАНЕ ВЕЗЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.010
UDK: 621.882
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Kokrehel, Zsolt
 
 Резиме:
 Решење везе монтажних стубова за темељне плоче (јастуке) применом класичних чашица могу бити проблематични, нарочито у условима темељења на песковитом терену где су подземне воде врло близу површини терена. Потребна висина чашице знатно повећава потребну минималну дубину фундирања и темељна конструкција неизбежно је испод нивоа подземне воде. Снижење висине подземне воде је практично немогуће или је веома скупо решење. Применом система директне везе монтажног стуба за темељну плочу помоћу сидрених вијака и папуча стуба успешно се смањује укупна висина темељне конструкције и самим тим се не улази у подземну воду. Оформљена веза је моментно отпорна крута веза која се понаша еквивалентно решењем везе са чашицом. Успешна примена је могућа и код подземних нивоа конструкција где се по принципу примењују обрнуте чашице –избегава се удубљење у темељној плочи при вези монтажних стубова са темељном плочом. Применом вијчаних веза могуће је пројектовати наставак монтажног стуба (стуб на стуб) или веза монтажног горњег дела са монолитном доњом конструкцијом. Веза вијцима је погодна за примену и у сеизмичким подручјима јер извршена испитивања показала су веома добру дуктилност везе при цикличном оптерећењу.
 
 Кључне речи:
 Вијчана веза, папуче стубова, сидрени вијци, везе у чворовима, темељење