Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 12
 
UDK:378.663 (497.113)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Др Атила Сам, декан ГФС
Главни и одговорни уредник:Др Каталин Делевић
Лектор за енглески:Кармелка Барић, Сања Кример
Техничка обрада:Илона Шепрењи, Атила Сегеди
Година издања:1999.
Тираж:100
Штампа:Чикош штампа, Суботица


 САДРЖАЈ: