Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЧетврт века Грађевинског факултета Суботица
 
UDK:378.663 (497.113)
ISBN:YU ISBN 86-80297-26-7
Издавач:Грађевински факултет Суботица
Главни и одговорни уредник:Проф. др Срђан Колаковић,дипл.инж.
Година издања:1999.
Тираж:100


 САДРЖАЈ:
Бука ко проблем данашњице. Конструктивна бука и мостовска конструкција као њен изазивач
UDK:
Никола Хајдин
Четврт века Грађевинског факултета Суботица , 1999. год., стр. 5-14
Концесије - могућност подстицања убрзаног привредног развоја
UDK:
Бранислав Ивковић
Четврт века Грађевинског факултета Суботица , 1999. год., стр. 15-22
Some research works in field of Reinforced Concrete. Structural at the Technical University of Budapest
UDK:
Gyorgy Farkas, Krisztian Verok
Четврт века Грађевинског факултета Суботица , 1999. год., стр. 23-36
Увођење Еврокодова за конструкције у југословенско грађевинско конструктерство
UDK:
Живота Преишић
Четврт века Грађевинског факултета Суботица , 1999. год., стр. 37-50
Катастар у функцији управљања грађевинским земљиштем
UDK:
Марко Гостовић, Душан Јоксић
Четврт века Грађевинског факултета Суботица , 1999. год., стр. 51-57