Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 347-352


НЕЛИНЕАРНА СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА ВРЕМЕНСКОГ ОДГОВОРА АБ РАМА ПРЕМА EN 1998-1
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.046
UDK: 624.024.7/.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Старчев-Ћурчин, Анка; Лађиновић, Ђорђе; Рашета, Андрија; Радујковић, Александра
 
 Резиме:
 Пројектовање сеизмички отпорних конструкција захтева примену поступака који омогућавају добар увид у величину свих сеизмичких захтева (крутост, носивост, дуктилност и дисипација енергије). Нелинеарним методама анализе се може једино квантитативно и квалитативно проценити ниво достигнутих померања и деформација, а то су кључне величине на основу којих се може анализирати сеизмичка сигурност објекта. Најквалитетнији увид у нелинеарни одговор конструкције се може добити нелинеарном динамичком анализом. У раду су приказани резултати нелинеарне динамичке анализе АБ рама према EN 1998-1 који је изложен сеизмичкој побуди применом акцелерограма.
 
 Кључне речи:
 Нелинеарна динамичка анализа, АБ оквир, крутост, носивост, дуктилност