Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 683-688


КАЛИБРАЦИЈА И ВЕРИФИКАЦИЈА ЛИНИЈСКОГ МОДЕЛА ТЕЧЕЊА У МРЕЖИ ОТВОРЕНИХ ТОКОВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.091
UDK: 627.13:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Исић, Мирјана
 
 Резиме:
 Овај рад даје опис развоја линијског модела течења у мрежи отворених токова са браном као унутрашњим граничним условом. Полазећи од de Saint-Venant-ових једначина које су дискретизоване применом Preissmann-ове шеме, једначине су линеаризоване и решаване комбиновањем Newton-Raphson-ове методе и Thomas-овог алгоритма. Класичне једначине које се користе при моделисању линијског течења, су допуњене додатним једначинама које су неопходне приликом моделисања течења у сложеним системима отворених токова.
 
 Кључне речи:
 Линијски нумерички модел, мрежа отворених токова