Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1023-1031


ПРОРАЧУН ФУНДИРАЊА ТЕМЕЉА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.136
UDK: 621.548.4:624.151
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шијаковић, Јовица; Бурзановић, Мирослав
 
 Резиме:
 У последње време све више Инвеститора се одлучује да у Србији гради ветропаркове (Пландиште, Али Бунар, Мали Бунар,Чибук 1, Чибук 2, Ковачица, итд. Како су у питању капитални објекти, посебне специфичности (велики темељи, високии стубови) који досада код нас у Србији нису били предмет истраживања и пројектовања, то смо сматрали интересантним приказати један пример фундирања таквог објекта.
 
 Кључне речи:
 Истраживања, геотехника, модели, прорачуни, слегање