Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 36
 
DOI:10.14415/zbornikGFS36
ISSN:0352-6852
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић
Помоћник уредника:Доц. др Огњен Габрић
Лектор за енглески:Доц. др Сања Кример - Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, доц. др Огњен Габрић
Година издања:2019.
Тираж:200
Штампа:Бирографика МБ, Суботица


 САДРЖАЈ:
СПЕКТРАЛНА АНАЛИЗА ДВО ФРЕКВЕНТНОГ ОДЗИВА 1Д МОДЕЛА У ИНТЕРАКЦИЈИ СА ФУНКЦИЈОМ ПРЕНОСА „ОДЗИВ – ПОБУДА”
DOI:10.14415/zbornikGFS36.01
UDK:004.942:531.3
Миличић, Илија М. ; Кекановић, Милан; Алаџић, Викторија
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 36, 2019. год., стр. 9-21
ХАРМОНИЈСКА АНАЛИЗА ТРО ФРЕКВЕНТНОГ ОДЗИВА СА ГЛЕДИШТА БРОЈА ЧЛАНОВА РЕДА „ФФТ” ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS36.02
UDK:004.942:531.3
Миличић, Илија М. ; Кекановић, Милан; Алаџић, Викторија; Миличић, Ивана И.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 36, 2019. год., стр. 23-37
ПРИМЕНА БИМА У УПРАВЉАЊУ ПРОЈЕКТИМА
DOI:10.14415/zbornikGFS36.03
UDK:004:624+69
Јованов, Александра; Пешко, Игор; Мученски, Владимир; Шешлија, Милош; Бибић, Драгана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 36, 2019. год., стр. 39-51
ХРОНОЛОГИЈА ИЗБОРА КАРТОГРАФСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS36.04
UDK:528.235(497.11)
Гучевић, Јелена; Делчев, Синиша; Огризовић, Вукан; Миљковић, Стефан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 36, 2019. год., стр. 53-67