Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 16
 
UDK:624(082)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Драган Д. Милашиновић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Драган Д. Милашиновић
Лектор за енглески:Мр Данијел Кукарас, Јелена Диклић
Техничка обрада:Мр Атила Сегеди, Золтан Гомби, Илона Шепрењи, Дијана Стипић
Година издања:2007.
Тираж:150
Штампа:Графопродукт, Суботица

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2007 "МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО МОДЕЛИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА И КОНСТРУКЦИЈА" Суботица, 15. - 16. јун 2007.

 САДРЖАЈ:
Зборник радова Грађевинског факултета 16
UDK:624(082)
Више аутора
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 16, 2007. год., стр.