Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 447-453


ОПТИМИЗАЦИЈА РЕШЕТКЕ АЛГОРИТМОМ ВЕЛИКИ ПРАСАК - ВЕЛИКО САЖИМАЊЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.061
UDK: 624.072.22:004.421.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милајић, Александар; Бељаковић, Дејан; Баровић, Душан
 
 Резиме:
 Алгоритам Велики прасак – велико сажимање је релативно нова метода оптимизације инспирисана једном од теорија о еволуцији космоса. У раду је приказан примена овог алгоритма за решавање проблема оптималног димензионисања просторне решеткасте конструкције. Нумерички резултати добијени решавањем стандардног проблема за тестирање показују ефикасност алгоритма у поређењу с резултатима других аутора.
 
 Кључне речи:
 Велики прасак - велико сажимање, оптимизација, решеткасте конструкције