Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19
 
UDK:624(082)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Издавач:Грађевински факултет Суботица
За издавача:Проф. др Драган Д. Милашиновић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Драган Д. Милашиновић
Помоћник уредника:Др Илија Миличић
Лектор за енглески:Мр Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Др Илија Миличић, мр Атила Сегеди
Година издања:2010.
Тираж:100
Штампа:Графопродукт, Суботица


 САДРЖАЈ:
НУМЕРИЧКО РЕШАВАЊЕ ЈЕДНАЧИНА ВОДНОГ УДАРА
UDK:532.511:167.7
Мирјана Исић, Миодраг Спасојевић, Золтан Хорват
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010. год., стр. 5-19
МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ МРЕЖЕ ОТВОРЕНИХ ТОКОВА
UDK:532.522:167.7
Золтан Хорват, Миодраг Спасојевић, Мирјана Исић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010. год., стр. 21-34
АНАЛИЗА ГРАНИЧНЕ НОСИВОСТИ КОНТИНУАЛНИХ НОСАЧА ПРИМЕНОМ ПРИНЦИПА ВИРТУЕЛНОГ РАДА
UDK:624.072.2 : 624.042
Бојан Милошевић, Марина Мијалковић, Ţарко Петровић, Мирза Хадзимујовић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010. год., стр. 35-47
ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАНИЧНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА СТАТИЧКИ НЕОДРЕЂЕНИХ РЕШЕТКАСТИХ НОСАЧА
UDK:624.042.2 : 624.072.22
Жарко Петровић, Бојан Милошевић, Бранко Поповић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010. год., стр. 49-62
АНАЛИЗА ПОЈАВЕ ПЛАСТИЧНОГ ЛОМА У СТЕНСКОЈ МАСИ УЗ ТУНЕЛСКИ ОТВОР
UDK:624.121 : 539.42 : 519.61
Љиљана Тадић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010. год., стр. 63-77
АНАЛИЗА НОСИВОСТИ СПРЕГНУТИХ АБ ОКРУГЛИХ СТУБОВА СА КРУТИМ ЧЕЛИЧНИМ ПРОФИЛИМА
UDK:624.166 : 669.14.018.291
Мирослав Т. Бешевић, Александар Ландовић , Данијел Кукарас, Тома Трујић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010. год., стр. 79-91
ПРОРАЧУН НОСЕЋЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СТАКЛЕНЕ ФАСАДЕ ПРЕМА ГРАНИЧНИМ СТАЊИМА
UDK:624.014.7 : 624.042.2
Мирослав Т. Бешевић, Анико Тешановић, Ковач Јосип Стрико
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010. год., стр. 93-103
МИНИМАЛНО ВРЕМЕ ИЗМЕЂУ ДВА ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА
UDK:696.11:681.12
Лајош Ховањ
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010. год., стр. 105-113
ОДНОС ОСОБИНА БЕТОНА И ЊЕГОВИХ КАРАКТЕРИСТИКА У РЕОЛОШКИМ МОДЕЛИМА
UDK:666.972 : 532.11
Војислав Михаиловић, Александар Ландовић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010. год., стр. 115-124
УРЕЂЕЊЕ И ОБНОВА СЕОСКИХ НАСЕЉА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ
UDK:528.46 : 332.26
Милан Трифковић, Горан Маринковић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010. год., стр. 125-134
УЛОГА КАТАСТРА У ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ГРАДСКОГ ПОДРУЧЈА
UDK:528.4 : 911.375
Милан Трифковић, Петар Вучић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010. год., стр. 135-140