Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26
 
DOI:10.14415/zbornikGFS26
UDK:624(082)
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински факултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Бешевић, дипл.инж.грађ.
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Бешевић, дипл.инж.грађ.
Уредник:Проф. др Драган Д. Милашиновић
Помоћник уредника:Проф. др Илија Миличић, дипл.инж.грађ.
Лектор за енглески:Др Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија Миличић, дипл.инж.грађ., мр Атила Сегеди
Година издања:2014.
Тираж:200
Штампа:Графопродукт, Суботица


 САДРЖАЈ:
ГРАНИЧНИ УСЛОВИ ЗА ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН КОД РАВАНСКИХ МОДЕЛА
DOI:10.14415/zbornikGFS26.01
UDK:556.048
Хорват, Золтан; Хорват, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 7-14
ОБРАДА МЕРЕНИХ ПОДАТАКА У ЦИЉУ ФОРМИРАЊА ЛИНИЈСКОГ МОДЕЛА
DOI:10.14415/zbornikGFS26.02
UDK:532.57 : 519.6
Хорват, Золтан; Хорват, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 15-25
TEMPERATURE EFFECTS ON BOND BETWEEN CONCRETE AND REINFORCING STEEL
DOI:10.14415/zbornikGFS26.03
UDK:624.078.4:536.4
Lublóy, Éva; György, Balázs L.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 27-35
LIGHTWEIGHT AGGREGATE CONCRETE: EFFECT OF AGE AND CURING METHOD
DOI:10.14415/zbornikGFS26.04
UDK:666.972.125
Nemes, Rita
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 37-44
НЕЛИНЕАРНА АНАЛИЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА У ПРОГРАМСКОМ ПАКЕТУ ABAQUS
DOI:10.14415/zbornikGFS26.05
UDK:624.04 : 004.4ABAQUS
Марковић, Немања; Стојић, Драгослав; Цветковић, Радован
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 45-54
ДОЊА И ГОРЊА ГРАНИЦА ОПТЕРЕЋЕЊА ПРАВОУГАОНИХ И КРУЖНИХ ПЛОЧА
DOI:10.14415/zbornikGFS26.06
UDK:624.042
Ковачевић, Саша
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 55-61
БИФУРКАЦИОНА СТАБИЛНОСТ УКРУЋЕНИХ ТАНКИХ ПЛОЧА ПРИМЈЕНОМ МЕТОДА СЛОЖЕНИХ КОНАЧНИХ ТРАКА
DOI:10.14415/zbornikGFS26.07
UDK:624.073 : 624.046.3
Панчић, Александар; Борковић, Александар; Милашиновић, Драган
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 63-68
ИНТЕРАКЦИОНИ ДИЈАГРАМИ ПОЖАРНО ОПТЕРЕЋЕНИХ СПРЕГНУТИХ СТУБОВА
DOI:10.14415/zbornikGFS26.08
UDK:624.074.6 : 624.042
Милановић, Mиливоје; Цветковска, Мери; Кнежевић, Петар
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 69-75
ИНТЕРАКЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ТЛА ЗА МОДЕЛ ПРЕКОНСОЛИДОВАНЕ ГЛИНЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS26.09
UDK:624.131.5 : 519.673
Бајић, Жељко; Сантрач, Петар
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 77-83
ИЗБОР ДИСПОЗИЦИЈЕ МОНТАЖНЕ БЕТОНСКЕ ХАЛЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS26.10
UDK:624.012.3
Голеш, Даница; Зарић, Радован
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 85-97
ПРОРАЧУН И ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ НОСЕЋЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СТУБА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
DOI:10.14415/zbornikGFS26.11
UDK:624.042.41/.046
Бешевић, Мирослав; Тешановић, Анико; Кукарас, Данијел; Ландовић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 99-118
ГЕОТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА ЗА ВЕТРОПАРК "НИКИНЕ ВОДЕ" У ОПШТИНИ НЕГОТИН
DOI:10.14415/zbornikGFS26.12
UDK:551.556 : 550.82
Бајић, Жељко; Сантрач, Петар
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 119-125
САНАЦИЈА ПОСТОЉА ХИДРО ПУМПЕ У СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ У СРЕМСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
DOI:10.14415/zbornikGFS26.13
UDK:534 : 621.65
Тадић, Љиљана; Бабић, Илија
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 127-139
ИСПИТИВАЊЕ pH ВРЕДНОСТИ РАСТВОРА ШЕЋЕРА У ШЕЋЕРАНАМА
DOI:10.14415/zbornikGFS26.14
UDK:620.193.472 : 664.1
Чех, Арпад; Касаш, Карољ
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 141-147
МЕТОДЕ ЗА ПРОЦЕНУ ЕКСТЕРНИХ ТРОШКОВА САОБРАЋАЈА
DOI:10.14415/zbornikGFS26.15
UDK:656.1:338.5
Јокановић, Игор; Kamel, Howaida
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 149-158
ПРИМЕНА ДИЈАГРАМА У ПРОЦЕСУ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
DOI:10.14415/zbornikGFS26.16
UDK:681.5.04 : 72.01
Дулић, Оливера; Алаџић, Викторија
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 159-164
OДНОС КОРИСНИКА И СТРУКТУРЕ СТАНА КАО ПАРАМЕТАР КВАЛИТЕТА СТАНОВАЊА
DOI:10.14415/zbornikGFS26.17
UDK:728.22
Алексић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 165-169
КРЕИРАЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАЗЕ ЗНАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА У АРХИТЕКТУРИ
DOI:10.14415/zbornikGFS26.18
UDK:691(085.2)
Алексић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 171-175
АНАЛИЗА РАЗВОЈА КОМАСАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
DOI:10.14415/zbornikGFS26.19
UDK:711.14 : 332.262(497.11)
Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Лазић, Јелена
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 177-184
ВЕШТАЧЕЊА И СУПЕРВЕШТАЧЕЊА У ГЕОДЕТСКОЈ СТРУЦИ
DOI:10.14415/zbornikGFS26.20
UDK:528 : 347.948
Трифковић, Милан; Маринковић, Горан; Борисов, Мирко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014. год., стр. 185-194