Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 807-812


ВИРТУЕЛНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ВИЛЕ СА ПЕРИСТИЛОМ НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ МЕДИЈАНА У НИШУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.109
UDK: 004.946:728.84"03"
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Николић, Оливера; Николић, Владан; Марковић, Бисерка; Гоцић, Милан; Милановић, Младен
 
 Резиме:
 У овом раду биће приказан процес виртуелне реконструкције Виле са перистилом на археолошком налазишту Медијана у Нишу. Делимични остаци носећих конструктивних елемената и подова нису били довољни за креирање 3Д модела којим би се приказао изглед виле из периода када је саграђена (у ИВ веку н.е.). Анализом података о начину градње у доба Римског царства, графичких и писаних података из збирке археолошког материјала са локалитета, као и анализом изведених реконструкција римских вила у Западној Европи дошло се до представе о изгледу виле, што је приказано 3Д моделом. Посебан део реконструкције, односи се на реконструкцију мозаичних подова на основу фотографија са терена у одсуству ортофото документације. 3Д модел који представља виртуелну реконструкцију виле, произишао је из пројекта „Вила на раскрсници царског пута – некад и сад“, Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, Удружења зелене градње из Ниша и Градске општине Медијана. Циљ рада је презентовање употребе BIM софтверских пакета у креирању дигиталних копија споменика културе на којима је могуће вршити бројне обликовне и визуелне промене пре извођења традиционале реституције.
 
 Кључне речи:
 Виртуелна реконструкција, вила са перистилом, Медијана, Ниш, 3Д модел, BIM