Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 859-867


УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.116
UDK: 72:551.583
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Kurtović Folić, Nađa; Živaljević Luxor, Nataša
 
 Резиме:
 У раду се разматрају подаци о климатским променама, утицај климатских промена на историјске материјале и конструкције и стратегија.
 
 Кључне речи:
 Градитељско наслеђе, утицај климатских промена, стратегија