Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021
ISBN:978-86-80297-73-6
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Доц. др Љиљана Козарић, доц. др Мартина Војнић Пурчар
Лектор за енглески:Проф. др Сања Кример - Габоровић
Техничка обрада:Смиља Бурсаћ, Мила Свилар
Година издања:2021.
Тираж:200
Штампа:Бирографика МБ, Суботица


 САДРЖАЈ:
REACTIVE POWDER CONCRETE AND ITS APPLICATION IN COMPOSITE STRUCTURES
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.01
UDK:666.972.12
Bujňák, Ján; Grzeszczyk, Stefania
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 3-12
ОДНОС ПРЕМА НАСЛЕЂУ У БУДУЋНОСТИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.02
UDK:72:930.85
Куртовић Фолић, Нађа; Живаљевић Luxor, Наташа
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 13-27
СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА СПОЈЕВА И ВЕЗА У МОНТАЖНИМ БЕТОНСКИМ КОНСТРУКЦИЈАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.03
UDK:624.078:624.042.7
Фолић, Радомир; Фолић, Борис; Чокић, Милош
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 29-47
РЕНОВИРАЊЕ ФАСАДЕ HÜBNER ЗГРАДЕ У БУДИМПЕШТИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.05
UDK:69.059.25:699.82
Major, Janos; Major, Mark
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 57-64
НУМЕРИЧКА СИМУЛАЦИЈА ОДГОВОРА АРМИРАНОБЕТОНСКОГ ОКВИРА У ПОЖАРУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.06
UDK:624.012.45.042.5:519.6
Џолев, Игор; Лађиновић, Ђорђе
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 65-78
АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ НИВЕЛМАНСКЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.07
UDK:528.37/.38(497.5)
Зрињски, Младен; Тупек, Антонио; Барковић, Ђуро; Цесарец, Матеја
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 79-89
СЕИЗМИЧКИ ПРОРАЧУН И КОНСТРУКЦИЈСКО ОБЛИКОВАЊЕ ВИШЕСПРАТНИХ ОБЈЕКАТА ГРАЂЕНИХ У УНАКРСНО ЛАМЕЛИРАНОМ ДРВЕТУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.08
UDK:624.011.1.042.7:691.116
Цветковић, Радован; Стојић, Драгослав; Марковић, Немања
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 91-99
KOНСТРУКЦИЈА ПОСЛОВНО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У РУЗВЕЛТОВОЈ УЛИЦИ У БЕОГРАДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.09
UDK:624.012.45
Бешевић , Мирослав; Војнић Пурчар, Мартина; Ландовић, Александар; Гајић, Милан
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 101-112
ПЕРСПЕКТИВЕ НАВОДЊАВАЊА У СРБИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.10
UDK:626.81/.84(497.11)
Станић, Милош
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 113-125
ПРИМЕНА ГЕНЕТСКОГ АЛГОРИТМА У ОДРЕЂИВАЊУ ДИМЕНЗИЈА ЛУЧНОГ МОСТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.11
UDK:624.6
Митровић, Стефан; Станић, Милош; Машовић, Снежана
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 129-142
АНАЛИЗА ИСПЛАТИВОСТИ УЛАГАЊА У ФОТОНАПОНСКЕ СИСТЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.12
UDK:621.311.243(497.113)
Милекић, Немања; Цорић, Станко; Перовић, Зоран; Шумарац, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 143-152
ЕЛАСТИЧНА КРИТИЧНА СИЛА УКРУЋЕНИХ I-НОСАЧА ОПТЕРЕЋЕНИХ ЛОКАЛИЗОВАНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.13
UDK:624.072.2
Бендић, Милица; Ћеранић, Александар; Ковачевић, Саша; Салатић, Ратко; Марковић, Ненад
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 153-161
КОНТИНУАЛНЕ СПРЕГНУТЕ ГРЕДЕ ОД ЧЕЛИКА И БЕТОНА СА ПАРЦИЈАЛНИМ СМИЧУЋИМ СПОЈЕМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.14
UDK:624.016.072.2
Бендић, Милица; Костић, Светлана; Николић, Јелена
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 163-171
КОНТРОЛА НА СМИЦАЊЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА ПРЕМА ЕН 1992-1-1: ОТВОРЕНА ПИТАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.15
UDK:624.012.44.042
Пецић, Ненад; Машовић, Снежана; Стошић, Саша; Машовић, Драган
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 173-183
ПРОРАЧУН АКСИЈАЛНЕ НОСИВОСТИ МЕГА ШИПОВА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.16
UDK:624.154(497.11)
Обрадовић, Никола; Марјановић, Милош; Пујевић, Вељко; Вукићевић, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 185-191
СУПЕРПОЗИЦИЈА СТАТИЧКОГ И ДИНАМИЧКОГ ДЕЈСТВА ВЕТРА НА ЧЕЛИЧНИ ТОРАЊ ПУТЕМ МКЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.17
UDK:624.042.41
Вацев, Тодор; Кукарас, Данијел; Милић, Милош; Зорић, Андрија; Нешовић, Иван; Николић, Никола
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 193-202
САНАЦИЈА ДРВЕНЕ МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СПРЕЗАЊЕМ СА АБ ПЛОЧОМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.18
UDK:69.059.25:692.522.012.45
Милић, Милош; Петронијевић, Предраг; Вацев, Тодор; Нешовић, Иван; Зорић, Андрија
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 203-209
АНАЛИЗА ПРОРАЧУНА ЕКСЦЕНТРИЧНО ПРИТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНАТА ПРЕМА ЕC3
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.19
UDK:624.042.014.2
Ранчић, Немања; Милошевић, Марко; Живковић, Срђан; Марковић-Бранковић, Јелена
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 211-219
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСКОПА ШИПОВИМА – СТУДИЈА СЛУЧАЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.20
UDK:625.748.28:624.154
Јовановић, Милан; Златков, Драган; Зорић, Андрија
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 221-231
ПОРОЗНИ БЕТОН
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.21
UDK:666.973.3
Павић, Милица; Козарић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 233-239
THE SECOND STAGE SANATION OF THE LEFT SIDE OF THE BAJINA BASTA DAM
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.22
UDK:627.824.7(497.11)
Летица, Вицко; Даниловић, Владимир
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 241-247
DESIGN AND CONSTRUCTION OF SMALL HYDRO POWER PLANTS ON THE NISAVA RIVER
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.23
UDK:627.8(497.11)
Letica, Vicko
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 249-254
DESIGN OF SVRAČKOVO DAM CONCRETE STRUCTURES
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.24
UDK:624.012.45:627.8
Letica, Vicko; Skoko, Vladislav
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 255-260
ПРАЈЗАХОВ МОДЕЛ ХИСТЕРЕЗИСНЕ ПЕТЉЕ ЕЛАСТОМЕРНОГ ЛЕЖИШТА СА ОЛОВНОМ ШИПКОМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.25
UDK:539.389.4
Шумарац, Драгослав; Ђорђевић, Филип; Матић, Дејан; Милутиновић, Горан В.
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 263-274
PREISACH MODEL USED TO DECRIBE RESPONSE OF CLAY IN DIRECT SHEAR TEST
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.26
UDK:691.261:620.21:517.957
Шумарац, Драгослав; Божовић, Никола; Крстић, Марија; Митровић, Стефан
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 275-284
НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА ШТАПА ПРЕМА ТЕОРИЈИ КОНАЧНИХ ДЕФОРМАЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.27
UDK:624.071.34:519.6
Демировић, Бесим; Осмић, Недим; Муратовић, Един
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 285-295
НУМЕРИЧКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА КОНСТРУКТИВНОГ ПРИГУШЕЊА ВИЈЧАНЕ ВЕЗЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.28
UDK:621.882:519.6
Мијатовић, Огњен; Салатић, Ратко; Мишковић, Зоран; Голубовић-Бугарски, Валентина; Гузјан-Дилбер, Матија; Лујић, Ненад
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 297-307
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ КОНСТРУКТИВНОГ ПРИГУШЕЊА И СУВОГ ТРЕЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.29
UDK:539.67
Мијатовић, Огњен; Мишковић, Зоран; Салатић, Ратко; Мандић, Растислав; Гузјан-Дилбер, Матија; Јотић, Горан
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 309-318
PENALTY -МЕТОДА ЗА 1Д ПРОБЛЕМ ДВА ШТАПА СА ОСНОВНИМ КОНЦЕПТИМА КОНТАКТНЕ МЕХАНИКЕ КОНТАКТА БЕЗ ТРЕЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.30
UDK:531:519.6
Гузјан-Дилбер, Матија; Мијатовић, Огњен; Мандић, Растислав; Салатић, Ратко; Мишковић, Зоран; Голубовић-Бугарски, Валентина
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 319-328
ПРОПАГАЦИЈА КРАТКИХ ПРСЛИНА БЕТОНА ПРИМЈЕНОМ РЕОЛОШКО ДИНАМИЧКЕ ТЕОРИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.31
UDK:666.972:539.421
Панчић, Александар; Милашиновић, Драган
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 329-336
О ЈЕДНОМ НЕЛИНЕАРНОМ МОДЕЛУ ДИНАМИЧКОГ АМОРТИЗЕРА У КОНСТРУКЦИЈАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.32
UDK:624.042.8:519.6
Ракарић, Звонко; Рехлицки Лукешевић, Лидија
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 337-343
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА ПОМЕРАЊА ЈЕЗГРА ВИСОКИХ ЗГРАДА - УКРУЋЕНА ПОПРЕЧНИМ ГРЕДАМА - ПОМОЋУ ПЛЕКСИГЛАС МОДЕЛА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.33
UDK:624.072.2:539.385
Варју, Ђерђ; Прокић, Александар; Бешевић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 345-353
ЈАЧАЊЕ МЕНАЏЕРСКИХ АКТИВНОСТИ КЛАСТЕРА И ПОСПЕШИВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ЗГРАДА СА ПОТРОШЊОМ ЕНЕРГИЈЕ БЛИСКОМ НУЛИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.34
UDK:502.131:69.01
Аврамовић, Биљана; Ђорђевић, Ђорђе; Стојић, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 357-366
СВОЈСТВА И МОГУЋА ПРИМЕНА ПЕПЕЛА ЖЕТВЕНИХ ОСТАТАКА У КОМПОЗИТИМА НА БАЗИ ЦЕМЕНТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.35
UDK:666.95
Шупић, Слободан; Малешев, Мирјана; Радоњанин, Властимир; Булатовић, Весна
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 367-375
САВРШЕНСТВО СТАРИХ ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ЧЕРПИЋА И ОПЕКА ВЕЛИКОГ ФОРМАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.36
UDK:666.71
Кекановић, Милан; Козарић, Љиљана; Балинт, Јожеф; Недић, Милица; Торма, Иболја; Молнар, Оливер
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 377-384
ПРОБЛЕМАТИКА ИСПИТИВАЊА ТЕЧЕЊА И СКУПЉАЊА КОД ОЧВРСЛОГ БЕТОНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.37
UDK:666.972:532.135
Кекановић, Милан; Крстић, Катарина; Петров, Рамона
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 385-394
КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА У САОБРАЋАЈУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.38
UDK:656
Павић, Милица; Јокановић, Игор; Свилар, Мила
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 397-406
НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА СЛЕГАЊА УСЛЕД ИЗГРАДЊЕ ЈЕДНОГ НАТМ ТУНЕЛА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.39
UDK:624.191.2:624.131.526
Мараш-Драгојевић, Снежана
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 407-416
СТАБИЛИЗАЦИЈА КЛИЗИШТА У ЗОНИ УСЕКА БРОЈ 6 ОД КМ 28+478,00 ДО КМ 28+643,00
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.40
UDK:624.131.537(497.11)
Радовановић, Јанко; Лазовић Радовановић, Марија; Николић, Јелена
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 417-423
ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ТУНЕЛА ВРШНИК НА АУТОПУТУ НИШ - ПРИШТИНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.41
UDK:624.191.1
Маринковић, Немања; Јовановски, Милорад; Златановић, Елефтерија; Бонић, Зоран; Ромић, Никола
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 425-435
СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА ПОЈАВА ВЕЗАНИХ ЗА ЛЕД НА ДУНАВУ КОД НОВОГ САДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.42
UDK:556.535(282.243.7)
Стипић, Матија; Фабиан, Ђула; Будински, Љубомир; Стипић, Данило; Колаковић, Слободан
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 439-444
ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ ПРОТОКА НА УЛАЗИМА У ТУРБИНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЂЕРДАП 2: ОПИС СИСТЕМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.43
UDK:532.572
Иветић, Дамјан; Продановић, Душан; Војт, Предраг
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 445-454
ДОПУНСКО ИСПИТИВАЊЕ ЗА МЕРЕЊЕ ХИДРОГРАМА ОТИЦАЈА СУЖЕЊЕМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.44
UDK:532.57
Ховањ, Лајош
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 455-463
ВРЕМЕНСКИ МОНИТОРИНГ ЧЕТВРТОГ СЕКТОРА ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.45
UDK:543.3(285)
Хорват, Золтан; Хорват, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 465-472
ПРОСТОРНИ МОНИТОРИНГ ЧЕТВРТОГ СЕКТОРА ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.46
UDK:543.3(285)
Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 473-483
ПОЈАВНОСТ АРХИТЕКТОНСКОГ ОБЈЕКТА_ЈЕДНА МЕТОДОЛОШКА ЦРТИЦА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.47
UDK:72.01
Грбић, Милена
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 487-495
АНАЛИЗА НУМЕРИЧКИХ ИНДИКАТОРА ЕКОЛОШКИХ УСЛОВА КОМПЛЕКСА "BELVIL" ПРИМЕНОМ АЕРОФОТОГРАМЕТРИЈE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.48
UDK:692.415:712.4
Стевић, Драган; Милошевић, Мимица; Милошевић, Душан; Симјановић, Душан
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 497-504
МОРФОЛОГИЈА И ГРАДСКИ РЕПЕРИ – ОДРАЗ СЛИКЕ НОВОГ БЕОГРАДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.49
UDK:711.41
Милошевић, Сара; Дивац, Марија; Јевтић-Новаковић, Катарина
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 505-514
КОНСТРУКТИВНИ СКЛОП ПЛАФОНСКИХ АКУСТИЧНИХ ПАНЕЛА ЗА ДИФУЗИЈУ ЗВУКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.50
UDK:534.84:692.54
Радомировић, Предраг
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 515-524
ПИТАЊЕ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРОСТОРА У ВРЕМЕ „ИНВЕСТИТОРСКОГ УРБАНИЗМА“
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.51
UDK:711.4(497.7)
Пенчић, Дивна; Лазаревски, Стефан
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 525-534
ПРЕГЛЕД ОБРАЗОВНИХ МЕТОДОЛОГИЈА И ПЕДАГОШКИХ ПРИСТУПА У АРХИТЕКТОНСКОМ ОБРАЗОВАЊУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.52
UDK:72:378.147
Дулић, Оливера
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 535-544
ИНКОРПОРАЦИЈА САВРЕМЕНИХ ЕНТЕРИЈЕРА У ГРАДОВЕ СА КУЛТУРНИМ И ИСТОРИЈСКИМ НАСЛЕЂЕМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.53
UDK:711.557:930.85
Штиклица, Моника
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 545-552
ПОРЕЂЕЊЕ УГОВОРА ЗАСНОВАНИХ НА УЧИНКУ И ТРАДИЦИОНАЛНОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.54
UDK:625.76
Дуран, Абел
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 555-562
УТИЦАЈ КОВИД-19 НА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.55
UDK:334.752:578.834
Дуран, Абел
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 563-568
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА УСКЛАЂЕНЕ ЛИСТЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.56
UDK:005.6/.8
Копривица, Стефан; Шкондрић, Јован; Бендић, Милица
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 569-578
БРЗА ПРИМЈЕНА САТЕЛИТСКИХ И “G” ТЕХНОЛОГИЈА НАКОН ПОТРЕСА – ПЕТРИЊA 29.12.2020
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.57
UDK:629.783:550.34(497.5)
Бачић, Жељко; Шугар, Данијел; Невистић, Звонимир
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 579-588
АТРАКТИВНОСТ УЛАГАЊA У НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ СЕВЕРНОБАЧКОГ ОКРУГА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.58
UDK:339:347.235
Васовић, Оливера; Гучевић, Јелена
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 589-598
ОРТОФОТО КАО ОСНОВА ЗА ВЕКТОРИЗАЦИЈУ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.59
UDK:007.528.9]:004
Кузмић, Татјана; Давидовић, Марина; Васић, Дејан; Булатовић, Владимир; Сушић, Зоран; Марковић, Марко; Батиловић, Мехмед
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 599-607
МЕРЕНА НЕСИГУРНОСТ МЕРЕЊА ДУЖИНА ПРЕМА НОВОЈ ВЕРЗИЈИ SRPS/ISO СТАНДАРДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.60
UDK:528.517:006.73
Гучевић, Јелена; Делчев, Синиша
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 609-618
MODERN EXTRAORDINARY STEEL STRUCTURES IN GERMANY
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.61
UDK:624.014.2 : 725.391(430.131)
Pasternak, Hartmut
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 619-620
НОВИ ОБЛИЦИ СУРАДЊЕ АКАДЕМСКЕ И ПОСЛОВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗ ЕРАСМУС+ CBHE ПРОЈЕКАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2021.04
UDK:378.3
Бачић, Жељко; Послончец-Петрић, Весна
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021. год., стр. 49-56