Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 15
 
UDK:624(082)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Александар Прокић, декан ГФ Суботица
Главни и одговорни уредник:Др Драган Милашиновић
Лектор за енглески:Мр Данијел Кукарас, Јелена Диклић
Техничка обрада:Мр Атила Сегеди, Јосип Ковач С., Бранимир Иванковић, Илона Шепрењи
Година издања:2006.
Тираж:300
Штампа:Графопродукт, Суботица

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2006 "САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ"

 САДРЖАЈ:
Зборник радова Грађевинског факултета 15 (Уводна излагања и позвани реферати)
UDK:624(082)
Више аутора
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 15, 2006. год., стр. 1-63
Зборник радова Грађевинског факултета 15 (Радови учесника)
UDK:624(082)
Више аутора
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 15, 2006. год., стр. 16-728