Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 81-86


ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС НА НОВОМ БЕОГРАДУ: ПРИМЕР ГРАЂЕЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.009
UDK: 69.05:725.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Фурунџић, Божидар С.
 
 Резиме:
 Овај рад сажето приказује грађење пословног комплекса названог „ГТЦ Сквер“ у Блоку 41а на Новом Београду. Комплекс се састоји од две пословне зграде, једне зградeза трговину, улазног платоа и паркинга. Инвеститор (“ГТЦ“) одабрао је консултанта (“ЕЦ Харис“) и извођача („Алпине“). Градитељски тим чине запослени свих учесника (инвеститор, менаџер пројекта, архитекта, конструктор грађевине, процењивач количина, извођач). Поступак грађења (администрација, организација, одговорност, комуникација, програм, планирање, инспекција, контрола, надзор, одобрење, извештавање, предаја) је у потпуности спроведен према признатој међународној пракси. Извођач, код кога аутор је био члан тима, постигао је квалитет у временском року и у оквиру буџета.
 
 Кључне речи:
 Пословна зграда, грађење, поступак, управљање пројектом