Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 529-537


НОВИ ТЕРМИЧКИ ПОБОЉШАНИ ВЛАКНАСТИ ИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.072
UDK: 691:699.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђорђевић, Ђорђе; Аврамовић, Биљана
 
 Резиме:
 Грађевински кластер „DUNDJER“, заједно са већим бројем европских организација, учествује на европском пројекту FP7 под називом „STOREPET“ (FP7-SME-2011-2, Proposal 286730). STOREPET је пројекат чији је циљ да развије један нови термички и акустички грађевински изолациони материјал, базиран на материјалима који при коришћењу мењају своје агрегатно стање.StorePET ће бити посебно пројектован материјал за лаке конструкције са омотачем који има малу термичку масу (термички капацитет), као и за било коју другу стамбену/пословну/јавну нову или реконструисану зграду са посебним изолационим и топлотно-капацитетним потребама. Са буџетом пројекта од 2.4 милиона € , процењено је да ће нови производ створити нову вредност у износу од 170 милиона € у уштеди у материјалу и 300 милиона € у енергији. Истраживање је тренутно у току. Један од завршних скупова, са представљањем резултата истраживања је бити одржан у Нишу, у 2013. години. Грађевински кластер „DUNDJER“ ће имати сва права и лиценцу, укључујући производњу и пласман у региону.
 
 Кључне речи:
 Грађевински материјали, термичка изолација, акустичка изолација, лаке грађевинске конструкције, енергетска ефикасност, одржива градња.