Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 325-330


ЕЛАСТО-ПЛАСТИЧНО ИЗВИЈАЊА ТАНКОЗИДНИХ ГРЕДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.043
UDK: 624.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мајсторовић, Дијана; Дошеновић, Милорад; Милашиновић, Драган Д.
 
 Резиме:
 Овај рад презентује примјену генерализоване теорије греде (generalised beam theory, GBT) за проблем извијања танкозидних елемената од алуминијума и нехрђајућег челика. Ова теорија се показала као врло ефикасна за анализу локалне и глобалне стабилности танкозидних хладнообликованих челичних (изотропних) и композитних (ортотропних) носача. У овом раду посебна пажња је посвећена дефинисању проблема стабилности примјеном једноставне континуалне реолошко-динамичке функције модула. Потврђивање GBT, њене јединствене карактеристике и могућности илустровани су на примјеру равномјерно притиснуте правоугаоне плоче од нехрђајућег челика.
 
 Кључне речи:
 GBT, пластична бифуркација, реолошко-динамичка функција модула, критични напон, напон лома