Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33
 
DOI:10.14415/zbornikGFS33
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић
Помоћник уредника:Доц. др Огњен Габрић
Лектор за енглески:Др Сања Кример - Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, доц. др Огњен Габрић
Година издања:2018.
Тираж:200
Штампа:Бирографика МБ, Суботица


 САДРЖАЈ:
ЕФЕКАТ ИЗАБОРА МЕТОДЕ СКАЛИРАЊА И ЗАПИСА ЗЕМЉОТРЕСА НА ОДРЕЂИВАЊЕ СЕИЗМИЧКОГ ОДГОВОРА МОСТА
DOI:10.14415/zbornikGFS33.001
UDK:624.21.042:699.841
Сердар, Нина; Фолић, Радомир
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33, 2018. год., стр. 9-20
КОНЦЕПТ УЛИЧНЕ МРЕЖЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ЛАГАТОР У ЛОЗНИЦИ
DOI:10.14415/zbornikGFS33.002
UDK:625.712.63.086
Јанчић, Никола; Јокановић, Игор
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33, 2018. год., стр. 21-35
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ БЛОК И БИОСКОП НА ТРГУ ПАРТИЗАНА У УЖИЦУ (1961)
DOI:10.14415/zbornikGFS33.003
UDK:725.824.4:728.22
Кузовић, Душко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33, 2018. год., стр. 37-48
ТРГ ПАРТИЗАНА У УЖИЦУ (1961) - МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА
DOI:10.14415/zbornikGFS33.004
UDK:69:711.61(497.11UŽICE)
Кузовић, Душко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33, 2018. год., стр. 49-54
ПРОВЕРА ПОУЗДАНОСТИ МЕТОДЕ, ОПРЕМЕ И ПОДАТАКА ЕТАЛОНИРАЊА НИВЕЛМАНСКЕ ЛЕТВЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS33.005
UDK:528.541-187
Гучевић, Јелена; Миљковић, Стефан; Делчев, Синиша; Огризовић, Вукан; Кубурић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33, 2018. год., стр. 55-70
МЕТОДE ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ У ПРОЦЕСУ ИНИЦИРАЊА КОМАСАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
DOI:10.14415/zbornikGFS33.006
UDK:528.4:519.8
Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Несторовић, Жарко; Гргић, Илија
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33, 2018. год., стр. 71-84
ОПТИМИЗАЦИЈА ГЕОДЕТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОБНОВЕ ПРЕМЕРА У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ВОЈВОДА СТЕПА
DOI:10.14415/zbornikGFS33.007
UDK:528.41
Маринковић, Горан; Кузмић, Татјана; Трифковић, Милан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 33, 2018. год., стр. 85-100