Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28
 
DOI:10.14415/zbornikGFS28
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић, декан
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић
Помоћник уредника:Доц. др Огњен габрић
Лектор за енглески:Др Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, Доц. др Огњен габрић
Година издања:2015.
Тираж:200
Штампа:Сајнос, Нови Сад


 САДРЖАЈ:
ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПРАВОУГАОНОГ РЕЗЕРВОАРА ПРЕМА ЕВРОКОДУ
DOI:10.14415/zbornikGFS28.01
UDK:624.014.2.953
Бешевић , Мирослав Т.; Мрђа, Наташа; Кукарас, Данијел; Прокић, Александар; Цвијић, Радомир
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015. год., стр. 7-22
ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА ЦИКЛУСА ЗА ЗАДАТУ ИСТОРИЈУ ОПТЕРЕЋЕЊА ПРИ АНАЛИЗИ ЗАМОРА ПРЕМА ЕВРОКОДУ
DOI:10.14415/zbornikGFS28.02
UDK:624.042.44
Кнежевић, Петар; Милановић, Mиливоје
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015. год., стр. 23-33
ИСПИТИВАЊЕ И ДИЈАГНОСТИКА УЗРОКА ПОВЕЋАНИХ ВИБРАЦИЈА НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ АГРЕГАТА ВЕНТИЛАТОРА
DOI:10.14415/zbornikGFS28.03
UDK:624.042.3
Варју, Ђерђ; Тадић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015. год., стр. 35-41
ПАРАМЕТАРСКА АНАЛИЗА ПРОМЕНЕ ТАЛАСНОГ БРОЈА ПОВРШИНСКИХ ТАЛАСА
DOI:10.14415/zbornikGFS28.04
UDK:550.34.016
Варју, Ђерђ; Тадић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015. год., стр. 43-49
O МОДЕЛИРАЊУ И ПРОЈЕКТОВАЊУ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА ПРЕМА ТРАЈНОСТИ
DOI:10.14415/zbornikGFS28.06
UDK:624.012.4 : 620.1
Грковић, Слободан; Фолић, Радомир
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015. год., стр. 51-68
ПРИМЈЕР ДИНАМИЧКЕ АНАЛИЗЕ ЧЕЛИЧНЕ ОРТОТРОПНЕ ПЛОЧЕ МОСТА
DOI:10.14415/zbornikGFS28.07
UDK:624.21.095.323
Цвијић, Радомир; Борковић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015. год., стр. 69-78
КАЛИБРАЦИЈА И ВЕРИФИКАЦИЈА НУМЕРИЧКОГ МОДЕЛА ОТИЦАЈА И ЕРОЗИЈЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS28.08
UDK:551.311.21 : 001.891.54
Габрић, Огњен
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015. год., стр. 79-90
ПОДОБНОСТ ПРИРОДНИХ СТЕНСКИХ МАТЕРИЈАЛА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА ГРАЂЕЊЕ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/zbornikGFS28.09
UDK:625.863(497.6)
Јокановић, Игор; Зељић, Драгана; Грујић, Жарко; Грујић, Бојана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015. год., стр. 91-100
БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ У УРБАНИМ СРЕДИНАМА
DOI:10.14415/zbornikGFS28.10
UDK:625.711.4 : 711.4
Анђелковић, Зорица, Јокановић, Игор
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015. год., стр. 101-112
МОДЕЛ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ РИЗИКА У ПРОЈЕКТИМА КОМАСАЦИЈЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS28.11
UDK:349.414
Маринковић, Горан; Морача, Слободан; Трифковић, Милан; Лазић, Јелена
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015. год., стр. 113-122
ОЦЕЊИВАЊЕ ТЕЖИНА КРИТЕРИЈУМА КОД РАНГИРАЊА КОМАСАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
DOI:10.14415/zbornikGFS28.12
UDK:332.262
Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Морача, Слободан; Несторовић, Жарко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015. год., стр. 123-135