Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1077-1084


ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ГЕОДЕТСКИХ МЕТОДА КОД ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА У НИСКОГРАДЊИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.141
UDK: 528.02:625
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кубурић, Mирослав
 
 Резиме:
 Савремена геодетска опрема потпомогнута софтверима за аутоматску обраду и презентацију просторних података у данашње време значајно утичу на ефикасност, квалитет, формат и цену реализације геодетских радова као основе за пројектовање. У раду је приказана анализа и компарација резултата израде геодетске подлоге за потребе израде пројеката рехабилитације путних праваца, са аспекта примене различитих метода прикупљања просторних података, њихове обраде и презентације.
 
 Кључне речи:
 Савремене геодетске методе, израда геодетских подлога