Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 947-952


ПОВЕЋАЊЕ РАСПОНА ПОРТАЛНОГ КРАНА ПРЕДУЗЕЋА ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ НИШ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.126
UDK: 621.875.5(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Петровић, Милан; Златков, Драган; Петронијевић, Предраг
 
 Резиме:
 Променом намене порталног крана рударско-грађевинског предузећа Књажевац iz Књажевца и његовом употребом у предузећу Пут Инжењеринг Ниш јавила се потреба за повећанјем распона главних носача. У раду се разматра утицај повећања распона главних двогредних I носача на стабилност, носивост и деформабилност порталног крана. Приказани су добијени резултати за првобитно и новопројектовано стање конструкције као и предложене мере ојачања.
 
 Кључне речи:
 Портални кран, бочна торзиона стабилност, ојачање.