Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24
 
DOI:10.14415/zbornikGFS24
UDK:624(082)
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Драган Д. Милашиновић
Помоћник уредника:Проф. др Илија М. Миличић
Лектор за енглески:Др Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, мр Szegedi Attila
Година издања:2014.
Тираж:300
Штампа:Pressia, Београд


 САДРЖАЈ:
"ЕФИКАСНА РЕШЕЊА КОНСТРУКЦИЈА МОСТОВА НА АУТОПУТЕВИМА У РУМУНИЈИ"
DOI:10.14415/zbornikGFS24.001
UDK:624.2/.8(498)
Petzek, Edward; Băncilă, Radu
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014. год., стр. 5-12
АУТОПУТ – КОРИДОР Vc, ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ЈЕДНА ПОДФАЗА РАДА У ЊЕГОВОЈ ИЗГРАДЊИ
DOI:10.14415/zbornikGFS24.002
UDK:624.131.38:656.11
Ђурић, Неђо
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014. год., стр. 13-25
СКОРАШЊА ДОСТИГНУЋА У РАЗУМЕВАЊУ ДЕФОРМАЦИЈЕ И ТЕЧЕЊА ЗРНАСТИХ МАТЕРИЈАЛА
DOI:10.14415/zbornikGFS24.003
UDK:624.044
Месаровић, Синиша Ђ.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014. год., стр. 27-36
ОБНОВА И ИЗГРАДЊА МОСТОВА ОШТЕЋЕНИХ У НАТО – БОМБАРДОВАЊУ СР ЈУГОСЛАВИЈЕ 1999.Г.
DOI:10.14415/zbornikGFS24.004
UDK:624.2/.8].059(497.11)
Влајић, Љубомир М.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014. год., стр. 37-56
КАКО ДА НАПРАВИТЕ ТИПОЛОГИЈУ ЗГРАДA?
Типолошка матрица за мапирање синагогама 19. века

DOI:10.14415/zbornikGFS24.005
UDK:726.3(4-191.2)"17/18"
Клеин, Рудолф
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014. год., стр. 57-68
АНАЛИЗА НОСИВОСТИ СТУБА СПРЕГНУТОГ ПРЕСЕКА У ФУНКЦИЈИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА
DOI:10.14415/zbornikGFS24.006
UDK:624.046.2:693.814
Ландовић , Александар; Бешевић, Мирослав; Кукарас, Данијел
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014. год., стр. 69-75
ЕЛАСТОПЛАСТИЧНА АНАЛИЗА ОШТЕЋЕЊА РЕШЕТКАСТИХ НОСАЧА ПРИ ЦИКЛИЧНОМ ОПТЕРЕЋЕЊУ
DOI:10.14415/zbornikGFS24.007
UDK:624.072.22:624.042:519.6
Перовић, Зоран; Шумарац, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014. год., стр. 77-83
МЕТОДА ПИКОВА – ЈЕДАН СТОХАСТИЧКИ МОДЕЛ ЗАПРЕМИНА ПРЕКОРАЧЕЊА
DOI:10.14415/zbornikGFS24.008
UDK:519.217
Павловић, Драгутин; Вукмировић, Војислав; Плавшић, Јасна; Деспотовић, Јован
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014. год., стр. 85-91
ТРАНЗИЦИОНИ ПРОЦЕСИ У И УЛОГА ГРАДОВА У ИСТОЧНОЈ И ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ
DOI:10.14415/zbornikGFS24.009
UDK:911.375(4-11)
Стојков, Борислав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014. год., стр. 93-102
ГРАНИЦЕ ГРАДА И ЊЕГОВ УРБАНИ РАЗВОЈ: МАРИБОР / ОСИЈЕК / СУБОТИЦА
DOI:10.14415/zbornikGFS24.010
UDK:911.375:341.222
Шмид, Андреј
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014. год., стр. 103-111