Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 385-390


АНАЛИЗА ТАНКОЗИДНИХ КОМПОЗИТНИХ НОСАЧА ПРОИЗВОЉНОГ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.052
UDK: 624.072.2:519.653
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Војнић Пурчар, Мартина
 
 Резиме:
 Циљ овог рада је да се представи јединствена анализа танкозидних композитних штапова отвореног и затвореног попречног пресека. Изведене су диференцијалне једначине танкозидног композитног штапа произвољног попречног пресека применом принципа виртуалних померања, а полазећи од функције депланације коју је предложио Прокић. Претпоставка о занемарењу клизања у средњој површи штапа није неопходна, па се смучући напони могу одредити директно из одговарајућих деформација, а расподела нормалних напона изазваних депланацијом није више одређена секторском координатом, већ параметрима померања чворних тачака.
 
 Кључне речи:
 Такозидни штапови, диференцијалне једначине, композити