Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 35
 
DOI:10.14415/zbornikGFS35
ISSN:0352-6852
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић
Помоћник уредника:Доц. др Огњен Габрић
Лектор за енглески:Доц. др Сања Кример - Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, доц. др Огњен Габрић
Година издања:2019.
Тираж:200
Штампа:Бирографика МБ, Суботица


 САДРЖАЈ:
СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА ЧЕЛИЧНОГ РЕЗЕРВОАРА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ TEЧНОСТИ ПРЕМА ЕВРОКОДУ 8
DOI:10.14415/zbornikGFS35.01
UDK:624.014.2.953
Гајић, Дарко; Браловић, Немања; Прокић, Александар; Лађиновић, Ђорђе
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 35, 2019. год., стр. 9-21
АНАЛИЗА И ПРОРАЧУН ЧЕЛИЧНОГ РЕЗЕРВОАРА ВИСИНЕ H=12.0m И ПРЕЧНИКА D=6.00m ПРЕМА ЕВРОКОДУ
DOI:10.14415/zbornikGFS35.02
UDK:624.014.2.953
Бешевић, Мирослав; Браловић, Немања; Гајић, Дарко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 35, 2019. год., стр. 23-35
РЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОДЕЛА У ПРИМЕНИ ТЕОРИЈА ТЕЧЕЊА БЕТОНА
DOI:10.14415/zbornikGFS35.03
UDK:532.135:666.972
Михаиловић, Војислав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 35, 2019. год., стр. 37-50
УПОРЕЂЕЊЕ ТЕХНОЛОГИЈА ЗА РЕМОНТ ГОРЊЕГ СТРОЈА ПРУГА У КОНТЕКСТУ ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS35.04
UDK:625.14:625.172
Арсеновић, Никола; Јокановић, Игор
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 35, 2019. год., стр. 51-60
ПРЕДАВАЊE ПРОЈЕКТОВАЊА_ЈЕДНА МЕТОДОЛОШКА ЦРТИЦА
DOI:10.14415/zbornikGFS35.05
UDK:371.3:72
Грбић, Милена
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 35, 2019. год., стр. 61-70