Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015
ISBN:ISBN 978-86-80297-62-0
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. Др Мирослав Т. Бешевић, декан
Главни и одговорни уредник:Проф. Др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић Др Огњен Габрић Мр Александар Ландовић
Лектор за енглески:Др Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић Др Огњен Габрић
Година издања:2015.
Тираж:300
Штампа:Бирографика МБ, Суботица


 САДРЖАЈ:
ПРИЛОГ РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ СИНАГОГЕ У СУБОТИЦИ – ВЕШТАЧКИ КАМЕН СА СОКЛЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.001
UDK:691.2:620.1
Вушовић, Оливера; Делић-Николић, Ивана; Курешевић, Лидја
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 23-27
НОВИ ИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ПРОИЗВЕДЕН РЕЦИКЛАЖОМ ТЕКСТИЛНОГ ОТПАДА АУТО ИНДУСТРИЈЕ – ИЗОРЕТЕКС
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.002
UDK:699.84/.888:691.15
Ђорђевић, Ђорђе; Аврамовић, Биљана
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 29-35
ТЕРМИЧКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НОВОГ ИЗОЛАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА - IZORETEX
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.003
UDK:699.86:691.15
Ђорђевић, Ђорђе; Аврамовић, Биљана; Стојић, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 37-45
ПОРОЗНИ БЕТОН ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ ТРОТОАРА У СВЕТЛУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.004
UDK:666.972.5:625.734.4
Топличић-Ћурчић, Гордана; Грдић, Душан; Ристић, Ненад; Грдић, Зоран
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 47-53
ОПТИМАЛНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЗГРАДА ПРИМЕНОМ ХИБРИДНИХ МЕТАХЕУРИСТИКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.005
UDK:728:502
Милајић, Александар; Бељаковић, Дејан; Грубић, Јасна
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 55-60
УТИЦАЈ ПРИРОДНОГ ЗЕОЛИТА НА НЕКА СВОЈСТВА МАЛТЕРА/БЕТОНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.006
UDK:666.972.16
Миловић, Тиана; Шешлија, Милош; Шупић, Слободан; Вукославчевић, Сузана
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 61-66
УПОТРЕБА ЈАЛОВИНЕ ИЗ РУДНИКА КАО ПАРЦИЈАЛНЕ ЗАМЕНЕ ЗА АГРЕГАТ У СЦЦ БЕТОНУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.007
UDK:666.972.12
Јанковић, Ксенија; Бојовић, Драган; Стојановић, Марко; Лончар, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 67-72
СТАБИЛИЗАЦИЈА ВИСОКО ПЛАСТИЧНЕ ГЛИНЕ ПРИМЕНОМ ЛЕТЕЋЕГ ПЕПЕЛА ИЗ TЕ КОСТОЛАЦ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.008
UDK:624.138.23
Вукићевић, Мирјана; Пујевић, Вељко; Марјановић, Милош; Јоцковић, Сања; Мараш-Драгојевић, Снежана
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 73-79
ХИГРОТЕРМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗГРАДЕ У ФУНКЦИЈИ КЛИМАТСКИХ ПАРАМЕТАРА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.009
UDK:628.853:624.04
Синђић-Гребовић, Радмила
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 81-86
WСГ ТЕХНОЛОГИЈА У СЛУЖБИ ХИДРОТЕХНИЧКИХ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.010
UDK:626/627
Јанош, Мајор
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 87-93
СВОЈСТВА ЦЕМЕНТНИХ МАЛТЕРА СА ДОДАТКОМ АМОРФНОГ КАОЛИНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.011
UDK:666.971.4
Јевтић, Драгица; Митровић, Александра; Маркићевић, Јелена; Савић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 95-100
ПРОРАЧУН ДОГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ВИ СПРАТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БР. 282 У БЕОГРАДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.012
UDK:69.059.35:727.4
Бешевић, Мирослав Т.; Стојиљковић, Драган; Прокић, Александар; Табаковић, Драгана
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 103-110
УТРОШАК АРМАТУРЕ И БЕТОНА КОД ИЗГРАДЊЕ КОНСТРУКТИВНОГ ДИЈЕЛА АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ МОНТАЖНЕ ХАЛЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОДУЖНОГ РАЗМАКА СТУБОВА И ГЛАВНИХ НОСАЧА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.013
UDK:691.328.1
Гушић, Исмет; Хоџић, Билал; Шљивић, Амела
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 111-118
ПРОЦЕНА СТАЊА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.014
UDK:726.54:624.024
Ринд, Анзелм; Ринд, Илеш
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 119-124
НЕКА РЕШЕЊА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ КОНСТРУКЦИЈА У РУМУНИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.015
UDK:69.059.25:631.24
Dan, Sorin
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 125-131
ЗНАЧАЈ МЕРЕ ИЗДРЖЉИВОСТИ У ПРОЈЕКТИМА ПОДНИХ ПЛОЧА АРМИРАНИХ ВЛАКНИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.016
UDK:692.53:620.178.3
Гажо, Никола; Бошњаковић, Милан
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 133-138
ПРОБЛЕМИ ОПТИМАЛНОГ ДИМЕНЗИОНИСАЊА АРМИРАНОБЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.017
UDK:624.012.45
Бељаковић, Дејан; Милајић, Александар; Грубић, Јасна
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 139-145
ГРАНИЧНО СТАЊЕ УПОТРЕБЉИВОСТИ ДРВЕНИХ МЕЂУСПРАТНИХ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.018
UDK:692.5:534
Стојић, Драгослав; Цветковић, Радован; Цонић, Стефан; Марковић, Немања
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 14-153
ПОНАШАЊЕ ЗОНА СА НЕГАТИВНИМ МОМЕНТОМ САВИЈАЊА КОД КОНТИНУАЛНИХ КОМПОЗИТНИХ ГРЕДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.019
UDK:624.072.2
Bujňák, Ján; Odrobiňák, Jaroslav
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 155-161
ЕКОНОМСКИ ИНТЕГРАЛНЕ МОСТОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НА БАЗИ КОМПОЗИТНИХ СПОЈНИЦА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.020
UDK:624.2/.8
Petzek, Edward; Băncilă, Radu
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 163-170
ОЈАЧАЊЕ ЗИДОВА ОД БЛОК ОПЕКЕ И БЕТОНСКОГ БЛОКА „FRCM“ КОМПОЗИТИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.021
UDK: 624.012.8
Радовановић, Жељка
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 171-177
АНАЛИЗА ДИСТРИБУЦИЈЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖЕЊА У ЈЕДНОМ БЕТОНСКОМ МОСТУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.022
UDK:624.042.5:624.21
Радовановић, Жељка Д.
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 179-184
ЧЕЛИЧНИ ДРУМСКИ МОСТОВИ У ЗАПАДНОЈ РУМУНИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.023
UDK:624.21.014.2(489)”18/19”
Бадеа, Иоан; Бадеа, Даниел; Бара, Анца; Пејић, Амела
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 185-189
ПРОТИВПРОБОЈНО ОСИГУРАЊЕ АБ ПУНИХ ПЛОЧА МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПРИМЕНОМ ПЕИККО ПСБ ЧЕПОВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.024
UDK:624.072.1.012.45
Kokrehel, Zsolt
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 191-197
НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА ПОЖАРНЕ ОТПОРНОСТИ ЧЕЛИЧНИХ РЕШЕТКАСТИХ КРОВНИХ НОСАЧА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.025
UDK:692.522:519.6
Милановић, Миливоје; Цветковска, Мери; Манић, Назим; Кнежевић, Петар
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 199-205
НА ПЕРФОРМАНСАМА ЗАСНВАНА СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.026
UDK:624.012.45.042.7
Фолић, Радомир
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 207-215
МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ АРМИРАНО БЕТОНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.027
UDK:624.07.012.45:539.3
Марковић, Немања; Несторовић, Тамара; Стојић, Драгослав; Цветковић, Радован
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 217-223
ИСКУСТВА НА МОДЕЛУ СМИЦАЊА fib MODEL CODE 2010
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.028
UDK:620.172.2:666.98
Kovács, Imre
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 225-231
ПРОЦЕНА ЗАХТЕВАНЕ ДУКТИЛНОСТИ АБ ОКВИРА ПРИМЕНОМ ВРЕМЕНСКЕ АНАЛИЗЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.029
UDK:624.042.7:519.853
Радујковић, Александра; Лађиновић, Ђорђе; Старчев-Ћурчин, Анка; Џолев, Игор; Рашета, Андрија
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 233-238
ТРАЈНОСТ ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА СА АСПЕКТА КОРОЗИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.030
UDK:620.193:624.014.2
Маслак, Емир; Садовић, Енис
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 239-245
ГРЕШКЕ И ПРОПУСТИ ПРИ САНАЦИЈАМА ЗИДАНИХ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.031
UDK:624.012:69.059.25
Стевановић, Бошко; Тодоровић, Марија; Глишовић, Иван
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 247-252
МОДУЛ ПОМЕРЉИВОСТИ У СИСТЕМУ ДРВО-БЕТОН : ПРОЦЕНА ЗА ПОТРЕБЕ МОДЕЛИРАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.032
UDK:624.011.6
Манојловић, Драган; Кочетов Мишулић, Татјана
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 253-259
РЕШЕЊА ЗА ОЈАЧАВАЊЕ ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.033
UDK:624.072.331/.336:69.059.3
Radu, Dorin; Băncilă, Radu
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 261-269
ГРАНИЧНА СТАЊА АЛУМИНИЈУМСКИХ РЕШЕТКАСТИХ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.034
UDK:624.014.7
Ђуричић, Ђорђе; Шћепановић, Биљана; Алексић, Срђа; Зејак, Радомир; Лучић, Душко
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 271-277
ЛИНЕАРНА И НЕЛИНЕАРНА СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА АБ ЗГРАДЕ ПРЕМА EВРОКОДУ 8
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.035
UDK:624.042.7
Панчић, Александар; Прокић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 279-285
УНИВЕРЗАЛНИ АДАПТЕР ЗА БЕЛЕЖЕЊЕ МЕРЕЊА КОД ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕРНИХ ИНСТРУМЕНАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.036
UDK:621.317
Attila, Szegedi; Mihály, Szegedi; Кукарас, Данијел
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 287-292
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИСПИТИВАЊЕ НОСИВОСТИ АБ ГРЕДА СА МИКРОАРМАТУРОМ БЕЗ УЗЕНГИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.037
UDK:624.012.45.072.2
Живковић, Смиља; Чех, Арпад; Кукарас, Данијел
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 293-300
АНАЛИЗА НОРМАЛНИХ НАПОНА У ЗОНИ ОТВОРА НА ЧЕЛИЧНОМ СТУБУ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.038
UDK:624.014.2.074.6
Ландовић, Александар; Бешевић, Мирослав; Кукарас, Данијел
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 301-305
ГРАНИЧНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ПРАВОУГАОНЕ ПЛОЧЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.039
UDK:624.042.073
Лазић, Жарко; Костадиновић, Кристина; Конески, Зоран; Станојевић, Јовица
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 309-315
ЕЛАСТОПЛАСТИЧНА АНАЛИЗА AБ ЗИДА СА ОТВОРИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.040
UDK:539.3:624.012.45
Лазић, Жарко; Станојевић, Joвица; Бабић, Марио
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 317-324
ПОДУЖНО НЕУКРУЋЕНА РЕБРА ГРЕДНИХ НОСАЧА ОПТЕРЕЋЕНИХ ЛОКАЛИЗОВАНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.041
UDK:624.072.2:624.042
Ковачевић, Саша; Марковић, Ненад
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 325-331
СЛОБОДНЕ ВИБРАЦИЈЕ ПРАВОУГАОНИХ ПЛОЧА СА ОТВОРИМА ПРИМЈЕНОМ МЕТОДА КОНАЧНИХ ТРАКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.042
UDK:534.1:624.073
Ковачевић, Саша; Борковић, Александар; Милашиновић, Драган
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 333-339
ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ДИНАМИЧКИХ УТИЦАЈА 1Д МОДЕЛА ПОБУЂЕНОГ ДЕЈСТВОМ СПОЉАШЊИХ ПОМЕРАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.043
UDK:624.042:519.6
Миличић, Илија М.; Романић, Милан Ј.
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 347-350
УТИЦАЈ ИНИЦИЈАЛНОГ СКУПЉАЊА НА ОДГОВОР ЗАТЕГНУТИХ ЕЛЕМЕНАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.044
UDK:624.044
Поповић, Борјан
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 351-357
РЕШАВАЊЕ SAINT-VENANT -ОВОГ МОМЕНТА ТОРЗИЈЕ МЕТОДОМ КОНАЧНИХ РАЗЛИКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.045
UDK:519.6:624.071.3
Зај, Андраш
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 359-365
ПОБОЉШАЊЕ СТЕПЕНА ИСТРАЖЕНОСТИ ТЕРЕНА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ПУТА ФОЧА – ХУМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.046
UDK:550.8.04:625.711.1
Ђурић, Неђо
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 369-376
ПРОЦЕНА СТАЊА И САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА ТРЕБИЊЕ - НЕВЕСИЊЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.047
UDK:625.089.4
Шупић, Слободан; Уљаревић, Милан; Вукославчевић, Сузана; Лукић, Иван; Булатовић, Весна
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 377-383
НАПОНСКО ИЊЕКТИРАЊЕ СТЕНСКИХ МАСА - АНАЛИЗА НАПОНСКОГ СТАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.048
UDK:624.138.24:552.1
Лукић, Драган; Панчић, Александар; Војнић Пурчар, Мартина
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 385-391
АНАЛИЗА УТИЦАЈА ЗЕМЉОТРЕСА НА КРУЖНУ ТУНЕЛСКУ ЦЕВ У ПОДУЖНОМ ПРАВЦУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.049
UDK:624.19:624.042.7
Лукић, Драган; Петронијевић, Предраг; Златановић, Елефтерија
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 393-401
АНАЛИЗА ДИМЕНЗИОНИРАЊА ФЛЕКСИБИЛНИХ И КРУТИХ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.050
UDK:625.8
Башић, Захид; Мешановић, Ахмет
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 403-408
СТАБИЛНОСТ ГРАВИТАЦИОНИХ ПОТПОРНИХ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.051
UDK:624.164.6
Нешовић, Иван; Пауновић, Степа; Петровић, Милан; Ћирић, Нинослав
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 409-414
САНАЦИЈА ГАЛЕРИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ПУТА ПРИМЕНОМ СИДРЕНИХ АБ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.052
UDK:625.711.1:69.059
Вукомановић, Радован
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 415-421
ОЈАЧАВАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА ВИЗИЋ-ЕРДЕВИК СА ГЕОМРЕЖАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.053
UDK:624.138:625.711.1
Шешлија, Милош; Пешко, Игор; Радовић, Небојша; Тривунић, Милан; Бибић, Драгана
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 423-428
АНАЛИЗА ПОРОЗНОГ БЕТОНСКОГ КОЛОВОЗА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.054
UDK:625.821.5
Шешлија, Милош; Радовић, Небојша; Тривунић, Милан; Бибић, Драгана; Пешко, Игор
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 429-434
ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ САНАЦИЈЕ ТЕМЕЉА КОТЛА У ФАБРИЦИ „ГАЛЕНИКА“ У ЗЕМУНУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.055
UDK:624.151.5
Вукићевић, Мирјана; Кузмановић, Владан; Марјановић, Милош; Пујевић, Вељко
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 435-441
ПРОРАЧУН ДИЈАФРАГМЕ ПРЕМА КЛАСИЧНОЈ МЕТОДИ И ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.056
UDK:624.152
Сантрач, Петар; Бајић, Жељко
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 443-449
ТОЧНОСТ ПРОБОЈА ТУНЕЛА "МАЛА КАПЕЛА" У ХРВАТСКОЈ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.057
UDK:624.19.035.2(497.5)
Зрињски, Младен; Барковић, Ђуро; Мајцан, Томислав
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 451-457
ПРЕДНОСТИ И МАНЕ ПРИМЕНЕ ПОРОЗНИХ АСФАЛТА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.058
UDK:691.16
Илић, Владан; Орешковић, Марко
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 459-465
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА ОСЕТЉИВО НА КОНТЕКСТ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.059
UDK:625.72
Врањевац, Стефан; Илић, Владан; Трпчевски, Филип
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 467-472
СТРАТЕШКА АНАЛИЗА ПОТРЕБА ОДРЖАВАЊА АУТОПУТЕВА У АЗЕРБЕЈЏАНУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.060
UDK:625.76(479.24)
Јокановић, Игор; Чалија, Сања
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 473-481
КАПАЦИТЕТ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТЕВА У АЗЕРБЕЈЏАНУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.061
UDK:625.76(479.24)
Јокановић, Игор
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 483-490
ВЕЗА ИЗМЕЂУ РАВНОСТИ ПУТА И БРЗИНЕ ВОЗИЛА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.062
UDK:656.1.052.43:625.022
Илић, Владан
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 491-497
ПРИЛОГ ГЕНЕРАЛНОМ РЕШЕЊУ ПУТНИЧКЕ СТАНИЦЕ СУБОТИЦА У КОНТЕКСТУ РАЗВОЈА СУБОТИЧКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА У 21. ВЕКУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.063
UDK:725.3
Божовић, Драган; Чоко, Бошко; Јовановић, Станислав; Nešić, Jovana
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 499-508
ОДРЖАВАЊЕ КАО КЉУЧ ДУГОВЕЧНОСТИ УСПЕШНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА ПРУГА ЗА ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ У СРБИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.064
UDK:625.1
Јовановић, Станислав; Божовић, Драган; Чоко, Бошко
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 509-524
ПРИМЕНА МЕТОДЕ ДЕЉЕНОГ ВИШЕЦИЉНОГ РИЗИКА ПРИ ЕКСТРЕМНИМ ДОГАЂАЈИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.065
UDK:351.78:627.51
Шотић, Александар; Павловић, Драгутин; Иветић, Марко
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 527-533
АНАЛИЗА ГОДИШЊИХ ПАДАВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.066
UDK:551.578.1(497.11)”1946/2012”
Милановић, Младен; Гоцић, Милан; Трајковић, Слависа
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 535-541
ЗАВИСНОСТ ХИДРОДИНАМИЧКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА СЛАПИШТА ОД ПРОТОКА И НИВОА ДОЊЕ ВОДЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.067
UDK:532.51
Миловановић, Бојан; Зиндовић, Будо; Стојнић, Иван; Војт, Предраг; Капор, Радомир; Савић, Љубодраг; Кузмановић, Владан
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 543-549
НЕИЗВЕСНОСТИ У КРИВАМА ПРОТОКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.068
UDK:532.57
Станушић, Иван; Павловић, Драгутин; Плавшић, Јасна
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 551-557
НЕИЗВЕСНОСТИ У РЕЗУЛТАТИМА ХИДРОМЕТРИЈСКИХ МЕРЕЊА ПРОТОКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.069
UDK:532.57
Станушић, Иван; Павловић, Драгутин; Плавшић, Јасна
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 559-564
ПОБОЉШАНА МЕТОДА LATTICE-BOLTZMANN ЗА ПРОРАЧУН 2Д ПРОТОКА У КРИВОЛИНИЈСКИМ КООРДИНАТАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.070
UDK:532.54
Будински, Љубомир; Фабиан, Ђула; Машић, Борислав; Јефтенић, Горан; Колаковић, Слободан
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 565-574
ПРИМЕНА SEEP/W НА ПРОВЕРУ ФИЛТРАЦИОНЕ СТАБИЛНОСТИ БРОДСКЕ ПРЕВОДНИЦЕ БЕЗДАН
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.071
UDK:627.152.152:004.4SEEP/W
Машић, Борислав; Стипић, Матија; Јефтенић, Горан; Колаковић, Слободан; Вујовић, Светлана
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 575-582
КАЛИБРАЦИЈА ПАРШАЛОВОГ СУЖЕЊА ЗА МЕРЕЊЕ ХИДРОГРАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.072
UDK:532.57
Габрић, Огњен; Hovány, Lajos; Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 583-588
СУШЕ У БАЧКОЈ ТОКОМ ВЕГЕТАЦИОНОГ ПЕРИОДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.073
UDK:551.577.38
Фабиан, Ђула; Будински, Љубомир
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 589-
ПРИМЕНА СБР ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА НАСЕЉА ДО 15000 ЕС
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.074
UDK:628.3
Туленчић, Миленко; Стипић, Матија; Колаковић, Срђан
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 597-604
ПРИНЦИП МОДЕЛИСАЊА ТРАНСПОРТА ЗАГАЂИВАЧА У ПРИРОДНИМ ВОДОТОЦИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.075
UDK:532.5:519.87
Хорват, Золтан; Хорват, Мирјана; Ховањ, Лајош
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 605-612
ХИДРОЛОШКИ И КОМУНАЛНИ УСЛОВИ ПОДРУЧЈА ТУЗЛЕ У ФУНКЦИЈИ ПОЈАВЕ КЛИЗАЊА ТЕРЕНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.076
UDK:556.1: 624.131.537(497.6Tuzla)
Суљић, Недим
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 613-619
ТРАНСПОРТ НАНОСА И ПРОМЕНА КОТЕ ДНА У МРЕЖИ ОТВОРЕНИХ ТОКОВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.077
UDK:627.157:519.87
Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан; Габрић, Огњен
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 621-626
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА БИОЛОШКОГ УКЛАЊАЊА АЗОТА НА ППОВ ГРАДА СУБОТИЦЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.078
UDK:628.35
Исић, Биљана; Поповић, Даниел; Шугар, Ђерђ; Пижурица, Петар
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 627-630
АНАЛИЗЕ ЗАВИСНОСТИ ВИСИНА ПАДАВИНА ОД НАДМОРСКИХ ВИСИНА НА ПРОСТОРУ СРБИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.079
UDK:551.577.5
Радић, Зоран М.; Павловић, Драгутин
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 631-640
ПРОСТОРНЕ АНАЛИЗЕ ЈАКИХ КИША КРАТКОГ ТРАЈАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.080
UDK:551.577.22/.37
Радић, Зоран М.; Павловић, Драгутин
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 641-649
ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА – ПРОЦЕС У ТОКУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.081
UDK:725/728
Куртовић Фолић, Надја;Живаљевић Луxор, Наташа
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 653-661
ЕФЕКТИ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА - НОВО СЕДИШТЕ ЕЦБ У ФРАНКФУРТУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.082
UDK:711.552.3(430)
Чампраг, Небојша
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 663-668
ЛИЦЕ И НАЛИЧЈЕ ТРГА ГАЛЕРИЈА У НОВОМ САДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.083
UDK:711.61(497.113Novi Sad)
Хиел, Ксенија; Сентић, Ивана
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 669-674
ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ КАО ВИЗУЕЛНИ РЕПЕРИ НОВОГ САДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.084
UDK:728.2(497.113Novi Sad)
Милинковић, Александра; Кркљеш, Милена; Бркљач, Дијана
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 675-681
ЕКОЛОШКИ УСЛОВИ У НАЈФРЕКВЕНТНИЈИМ ПЕШАЧКИМ УЛИЦАМА У ЦЕНТРУ НОВОГ САДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.085
UDK:504.055:711.5(497.113Novi Sad)
Вукајлов, Љиљана; Милинковић, Александра; Бркљач, Дијана
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 683-689
МОРФОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА У УЛОЗИ ФОРМИРАЊА УРБАНОГ КОНТЕКСТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.086
UDK:711.6(497.113Novi Sad)
Бркљач, Дијана; Милинковић, Александра; Хиел, Ксенија; Ђерић, Јован
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 691-696
ПОТЕНЦИЈАЛ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНИХ ПРОСТОРА ЦЕНТРАЛНЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ У НОВОМ САДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.087
UDK:711.61(497.113Novi Sad)
Шкорић, Стефан; Кркљеш, Милена
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 697-703
УТИЦАЈ ОТВОРЕНИХ ПРОСТОРА УЗ ОБЈЕКТЕ КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ НА ИДЕНТИТЕТ ГРАДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.088
UDK:711.57
Ћулибрк Медић, Кристина
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 705-710
TYPOLOGY OF THE URBAN FABRIC: TRANSPORT SYSTEM, AS A CITY DEVELOPMENT FORCE
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.089
UDK:656.1:711.4
Ловра, Ева
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 711-717
ТЕОРИЈСКИ ПРИНЦИПИ И ДИЈАГРАМСКИ МЕТОД У АРХИТЕКТУРИ ПИТЕРА АЈЗЕНМАНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.090
UDK:72.071.1Ajzenman P
Дулић, Оливера; Алаџић, Викторија
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 719-725
УНАПРЕЂЕЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЉУДСКИХ НАСЕЉА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.091
UDK:502.131.1:711.437
Алексић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 727-732
ОДРЖИВО ПЛАНИРАЊЕ, КОРЕЛАЦИЈА ИЗМЕЂУ КОНФИГУРАЦИЈЕ ТЕРЕНА И ОСУНЧАНОСТИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.092
UDK:711.4:502.11
Јoвановић, Милена; Мирић, Александра; Јевремовић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 733-738
БАЛКАНСКА АРХИТЕКТУРА ОРИЈЕНТАЛНОГ ТИПА - КУЋА МИШИЋЕВИХ У НИШУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.093
UDK:728.3.033.3
Мирић, Александра; Јoвановић, Милена
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 739-745
ПРИМЕР РЕКОНСТРУКЦИЈЕ НОЋНОГ КЛУБА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.094
UDK:725.823.3:69.059.25
Фурунџић, Данило С.
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 747-752
ПРИМЕНА АЛФАНУМЕРИЧКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ СТУДЕНАТА АРХИТЕКТУРЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.095
UDK:72:001.817
Алексић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 753-758
ПЛАН ИСПИТИВАЊА МЕШАВИНА ЗА ГРАДЊУ ЗЕМЉОМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.096
UDK:691.4
Хегедиш, Иван; Арпад, Чех; Караман, Голуб; Тењи, Едита
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 759-762
ТЛС И ДИГИТАЛНЕ ФОТОГРАМЕТРИЈСКЕ СТУДИЈЕ У ДОМЕНУ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.097
UDK:528.7:502.22
Herban, Sorin; Vilceanu, Beatrice
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 765-771
МОДЕЛИ НАУЧНОГ ОДЛУЧИВАЊА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ МЕТОДОМ ЛИНЕАРНОГ ПРОГРАМИРАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.098
UDK:519.852:624
Здравковић, Славко; Стојић, Драгослав; Цуцкић, Живко; Цонић, Стефан
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 773-778
ГРАЂЕВИНСКИ НАДЗОР: СРПСКИ И FIDIC УСЛОВИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.099
UDK:351.785
Фурунџић, Божидар С.
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 779-784
ПОСТУПАК ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА FIDIC МОДЕЛИМА УГОВАРАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.100
UDK:347.426.6:69
Перић, Милан
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 785-791
ЦИЈЕНА ИЗГРАДЊЕ И ФАКТОРИ РИЗИКА У ПРОМЈЕНИ ЦИЈЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.101
UDK:624.01:338.51
Башић, Захид; Галамић, Анадел; Хаџикић, Адис
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 793-798
ДЕФОРМАЦИОНА АНАЛИЗА И ПРОМЕНА ПОЛОЖАЈА ТАЧАКА ТОКОМ МЕРЕЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.102
UDK:528.41:624.131
Трифковић, Милан; Несторовић, Жарко; Гргић, Илија
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 799-805
САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ МОНИТОРИНГА ДЕФОРМАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.103
UDK:624.044
Марковић, Maрко; Бајић, Јован; Нинков, Тоша; Васић, Дејан; Сушић, Зоран; Булатовић, Владимир
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 807-814
OДРЖИВИ ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ПРИМЕР ОПШТИНЕ ГРОЦКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.104
UDK:338.484(497.11)
Шећеров, Велимир; Филиповић, Дејан
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 815-822
ПРИЛОГ САВРЕМЕНОM СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ – Део 2: Милутин Миланковић и његов небески торањ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.105
UDK:62:929Milanković Milutin
Петковић, Мирко Д.
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 823-831
ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ – Део 3/1: Лучне бране и теорија танких љуски Мирко Д. Петковић
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.106
UDK:627.825:624.07
Петковић, Мирко Д.
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 833-843
ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ – Део 3/2: Лучне бране и претпоставке прорачуна
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.107
UDK:627.825
Петковић, Мирко Д.
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 845-857
ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ– ДЕО 5/1: ВАЉКОМ ЗБИЈЕНИ БЕТОН – ПОЈАМ И ИСТОРИЈАТ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.108
UDK:666.972
Петковић, Мирко Д.
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 859-867
ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ– ДЕО 5/2: ВАЉКОМ ЗБИЈЕНИ БЕТОН – ПРИМЕНА У ПУТОГРАДЊИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.109
UDK:666.972:625.75
Петковић, Мирко Д.
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015" ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015. год., стр. 869-877