Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 9
 
UDK:378.663 (497.113) "1993"
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
Главни и одговорни уредник:Проф. др Војислав Михаиловић
Уредник:Елеонора Штангл
Лектор за енглески:Елеонора Штангл
Техничка обрада:Илона Шепрењи
Година издања:1993.
Тираж:100


 САДРЖАЈ: