Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 823-828


КРЕИРАЊЕ ИДЕНТИТЕТА УРБАНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ – ПРИМЕР РОТЕРДАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.111
UDK: 711.41(492Roterdam)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Чампраг, Небојша
 
 Резиме:
 Иако често критикована због одсуства значења и особених карактеристика, савремена архитектура се парадоксално нашла пред изазовом да успостави различитост урбаних средина. Само савремени дизајн који подразумева извесне квалитете особености би могао да одговара таквој сврси. Ротердам у Холандији је пример савременог, иновативног урбаног дизајна, као моћног средства за успостављање препознатљивог урбаног идентитета, чак и у оквирима европских градова.
 
 Кључне речи:
 Идентитет урбане средине, креирање идентитета, градитељско наслеђе, иновативни дизајн, Ротердам