Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 13
 
UDK:378.663 (497.113)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Издавач:Грађевински факултет Суботица
За издавача:Проф. др Александар Прокић, декан ГФ Суботица
Главни и одговорни уредник:Проф. др Драган Д. Милашиновић
Техничка обрада:Илона Шепрењи, Атила Сегеди
Година издања:2004.
Тираж:150
Штампа:Графопродукт, Суботица


 САДРЖАЈ: