Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1063-1075


ПРИМЕНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КАРТОГРАФИЈУ И ВИЗУАЛИЗАЦИЈУ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.140
UDK: 007.5:528.9
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Борисов, Мирко; Трифковић, Милан
 
 Резиме:
 У раду се разматрају одређене технолошке новине и њихов утицај на промене у картографији, односно примена нових технологија на визуализацију и динамику геопросторних података. До сада су се примењивале, а и убудуће ће се различите географске карте користити често за приказ и анализу простора. Међутим, са појавом нових технологија мења се начин њиховог креирања и употребе, па самим тим и картографија као наука стално је у процесу промена. Наиме, потребно је прихватити нове технолошке изазове и могућности приказа у картографији, а пре свега, интернет као медијум за комуникацију, дистрибуцију и приказ просторне стварности. Подаци о простору у дигиталном (растерском или векторском) облику постају све више актуелни и доступни заинтересованим корисницима за њихову свакодневну употребу. Картографски прикази у дигиталној форми нису графичко-ликовни изрази или обичне географске карте, већ поседују одређене потенцијалне могућности интеракције, динамике, анимације, па и мултимедијалности у приказу и комуникацији са корисницима.
 
 Кључне речи:
 Нове технологије, дигитална картографија, wеб картографија, визуализација података, INSPIRE.