Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019
ISBN:978-86-80297-73-6
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић, декан
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Доц. др Огњен Габрић, доц. др Љиљана Козарић, доц. др Мартина Војнић Пурчар
Лектор за енглески:Доц. др Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Доц. др Огњен Габрић, доц. др Љиљана Козарић, доц. др Мартина Војнић Пурчар, Мила Свилар
Година издања:2019.
Тираж:300
Штампа:Бирографика дистрибуција, Суботица


 САДРЖАЈ:
ОЦЕНА ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ ПОГОЂЕНИХ ПОЖАРОМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.000
UDK:614.845:728.5+699.81
Bujňák,Ján; Jedraszak, Bronisław
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 3-11
THE PLACE AND ROLE OF THE WELDING SPECIALIST IN THE DESIGN AND EXECUTION OF WELDED STEEL CONSTRUCTIONS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.001
UDK:621.791:624.014.2
Băncilă, Radu; Petzek, Edward; Feier, Anamaria; Radu, Dorin
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 13-20
АНАЛИЗА РОБУСНОСТИ ВИШЕСПРАТНЕ АБ ЗГРАДЕ У СЛУЧАЈУ ГУБИТКА УГАОНОГ СТУБА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.002
UDK:624.042.072.2:69.032.2
Фолић, Радомир; Чокић, Милош
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 21-32
РЕНОВИРАЊЕ МАЂАРСКОГ КРАЉЕВСКОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА И БУДИМПЕШТАНСКИХ ТЕРМАЛНИХ БАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.003
UDK:69.059.25(439.151)
Major, Janos; Major, Mark
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 33-43
WORKING EFFICIENCY OF REINFORCED CONCRETE BAY BRIDGE STRUCTURES WITH CORROSIVE DEFECTS CONCRETE AND STEEL REINFORCEMENT
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.004
UDK:624.21.012.45:620.193
Emelyanov, Sergey; Pakhomova, Ekaterina; Semicheva, Natalya
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 45-52
О ПРОМЕНИ ВРЕДНОСТИ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА НАКОН ВЕЛИКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.005
UDK:725/728
Куртовић Фолић, Нађа; Живаљевић Luxor, Наташа; Пастернак, Хартмут
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 53-64
IMPROVEMENT OF THE CONNECTIONS IN TIMBER STRUCTURES IN THEORY AND PRACTICE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.006
UDK:624.011.1.07
Стојић, Драгослав; Цветковић, Радован; Цонић, Стефан; Марковић, Немања
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 65-76
МЕРОДАВНО ТРАЈАЊЕ КИША ЗА ПРОРАЧУН ВЕЛИКИХ ВОДА НА НЕИЗУЧЕНИМ СЛИВОВИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.007
UDK:556.532:551.501
Плавшић, Јасна; Златановић, Никола; Тодоровић, Андријана
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 77-86
СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА ЧЕЛИЧНИХ РАМОВА СА ПОЛУКРУТИМ И ВИСКОЗНИМ ВЕЗАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.008
UDK:624.042.7.072.2:519.6
Салатић, Ратко
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 87-98
ДИНАМИЧКЕ СИЛЕ НА КОНТАКТУ ТОЧКА И ШИНЕ КАО ГЕНЕРАТОР ПРОПАДАЊА КОЛОСЕКА И ФОКАЛНА ТАЧКА ОДРЖАВАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.009
UDK:625.143:532.61.042
Јовановић, Станислав; Тешић, Предраг
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 99-124
ПОЖАРНА ОТПОРНОСТ ЗАШТИЋЕНИХ И НЕЗАШТИЋЕНИХ ДРВЕНИХ ГРЕДА И СТУБОВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.010
UDK:624.011.1:614.841.33
Цветковска, Мери; Chifliganec, Cvetanka
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 125-137
МОГУЋНОСТ ИЗГРАДЊЕ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА У БИХАЋУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.011
UDK:624.042:69.032.22
Дурановић, Едина; Џидић, Санин
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 147-156
НАЦИОНАЛНИ ДОДАЦИ ЕВРОКОДОВИМА 1 И 8 У БОСНИ ХЕРЦЕГОВИНИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.012
UDK:624.042(083.74)(497.6)
Џидић, Санин
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 157-167
РОТАЦИОНА КРУТОСТ ПОЛУ-КРУТИХ ВЕЗА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.013
UDK:624.014.2.078.4
Живковић, Срђан; Спасојевић Шурдиловић, Марија; Турнић, Драгана; Николић, Владан
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 169-178
УТИЦАЈ БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА НА ДИНАМИЧКИ ФАКТОР МОСТОВA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.014
UDK:624.21.042.8
Саватовић, Синиша; Салатић, Ратко; Мишковић, Зоран
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 179-188
ROMAN BRIDGES ON THE LOWER PART OF THE DANUBE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.015
UDK:904:624.21"652"
Floroni, Isabella; Juravle, Andreia-Iulia
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 189-196
САНАЦИЈА ТЕМЕЉА ЗА ПРИХВАТАЊЕ НОВЕ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА НОШЕЊЕ ДИМЊАКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.016
UDK:69.059.32:697.8
Табаковић, Драгана; Бешевић, Мирослав Т.; Ковач Стрико, Јосип; Војнић Пурчар, Мартина; Козарић, Љиљана; Живковић, Смиља
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 197-205
ПРИМЕРИ САНАЦИЈЕ АБ МОСТОВА МАЊИХ РАСПОНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.017
UDK:624.21.012.46:69.059.2/.3
Бешевић, Мирослав Т.; Војнић Пурчар, Мартина; Козарић, Љиљана; Живковић, Смиља
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 207-217
ПОДУХВАТАЊЕ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СТАРЕ И НОВЕ ХАЛЕ ПРОСТОРНОМ ЧЕЛИЧНОМ КОНСТРУКЦИЈОМ – МОСТОМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.018
UDK:692.426:624.014.2
Бешевић, Мирослав Т.; Гајић, Милан; Александар, Прокић; Кубурић, Мирослав; Лукић, Илија
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 219-227
НОСИВОСТ ПРОФИЛИСАНИХ ЛИМОВА НА ЛОКАЛНA ОПТЕРЕЋЕЊA ПРИМЕНОМ МКЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.019
UDK:624.042:669.7
Вацев, Тодор; Милић, Милош; Нешовић, Иван; Зорић, Андрија
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 229-237
ОЈАЧАЊЕ ТРАПЕЗНОГ ЛИМА ТР 150/280 ПОМОЋУ ОСБ ПЛОЧЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.020
UDK:624.042:62-41
Милић, Милош; Вацев, Тодор; Ромић, Никола; Нешовић, Иван; Зорић, Андрија
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 239-249
ЛОКАЛНА СТАБИЛНОСТ РЕБРА ЧЕЛИЧНОГ НОСАЧА У ЕЛАСТИЧНОЈ И ПЛАСТИЧНОЈ ОБЛАСТИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.021
UDK:624.042.072.2
Турнић, Драгана; Живковић, Срђан; Спасојевић Шурдиловић, Марија; Игић, Томислав
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 251-258
ЛКВ НОСАЧИ СА ПАРАЛЕЛНИМ ПОЈАСНИМ ШТАПОВИМА И ЊИХОВА ПРИМЕНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.022
UDK:624.072.2
Текић, Жикица; Козарић, Љиљана; Војнић Пурчар, Мартина
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 259-264
COMPARATIVE ANALYSIS OF THREE SOLUTIONS FOR TORSION REDUCTION IN CASE OF FLEXIBLE TUBE CONCRETE STRUCTURES
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.023
UDK:539.414
Florin Botiş, Marius; Lajos, Imre
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 265-271
REMARKABLE BRIDGE CONSTRUCTIONS WITHIN THE REGIONAL DIRECTION OF ROADS AND BRIDGES TIMISOARA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.024
UDK:624.21(498)
Ispravnic, Cristian Ilie; Radomir, Anamaria Ramona
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 273-281
ОДГОВОР ПОСТОЈЕЋЕГ И НАДОГРАЂЕНОГ ЗИДАНОГ ТОРЊА ЦРКВЕ УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ПРОМЕНУ СЕИЗМИЧКОГ ХАЗАРДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.025
UDK:726.54:624.042.7
Манојловић, Драган; Лукић, Иван; Вукобратовић, Владимир; Радоњанин, Властимир; Малешев, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 283-290
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА “НИКОЛА ТЕСЛА А”: КОНСТРУКЦИЈА КАНАЛА ЗА ЦЕВОВОДЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.026
UDK:621.644
Фурунџић, Божидар С.
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 291-300
МОДЕЛИРАЊЕ АБ ГРЕДНИХ МОСТОВА ЗА ПРОЦЕНУ СЕИЗМИЧКИХ ПЕРФОРМАНСИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.027
UDK:624.27.042.7:519.6
Рашета, Андрија; Лађиновић, Ђорђе; Рајић, Никола
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 301-309
ПОНАШАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ РЕГАЛА ПОД УТИЦАЈЕМ ПРОБНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.028
UDK:624.042:517.9
Кукарас, Данијел; Јовановић, Ђорђе; Жарковић, Драго
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 311-320
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ТОКА ВЕТРА ОКО НИСКЕ ДВОВОДНЕ КУЋЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.029
UDK:551.556:69.032.4
Костадиновић Вранешевић, Кристина; Глумац, Анина; Hemida, Hassan
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 323-332
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ДЕЈСТВА ВЕТРА НА НИСКЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ОБЈЕКТЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.030
UDK:624.042.41:725.4
Костадиновић Вранешевић, Кристина; Глумац, Анина; Hemida, Hassan
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 333-340
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА ПОМЕРАЊА ЈЕЗГРА ВИСОКИХ ЗГРАДА - УКРУЋЕНА МЕЂУСПРАТНИМ ПЛОЧАМА - ПОМОЋУ ПЛЕКСИГЛАС МОДЕЛА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.031
UDK:624.042:69.032.22
Варју, Ђерђ; Прокић, Александар; Бешевић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 341-349
3Д РАЧУНАРСКО МОДЕЛИРАЊЕ ЈЕДНОЋЕЛИЈСКОГ ЗАТВОРЕНОГ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА МОСТА СА АНАЛИЗОМ СЛОБОДНИХ ОСЦИЛАЦИЈА
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.032
UDK:624.21.042.8:004.94
Миличић, Илија М.; Прокић, Александар; Живковић, Смиља
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 351-361
„PUSHOVER“ АНАЛИЗА АРМИРАНОБЕТОНСКОГ ОКВИРА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.033
UDK:624.072.33:519.6
Свилар, Мила; Прокић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 363-370
ПРЕГЛЕД МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЕЛАСТИЧНОГ КРИТИЧНОГ МОМЕНТА БТИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.034
UDK:539.385:519.6
Суботић, Петар; Лучић, Душко
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 371-379
ПРОЦЕНА ГЛОБАЛНЕ И ЛОКАЛНЕ ДУКТИЛНОСТИ ЗА КРАЈЊЕ ГРАНИЧНО СТАЊЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.035
UDK:624,042
Радујковић, Александра; Лађиновић, Ђорђе
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 381-386
INFLUENCE OF MODE INTERACTIONS ON INELASTIC BUCKLING EFFECTIVE STRESSES IN THIN-WALLED COLUMNS USING FINITE STRIP METHOD
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.036
UDK:624.042.3.072.31
Милашиновић, Д.Д.; Марић, П.; Живанов, Ж.; Хајдуковић, М.
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 387-421
УОПШТАВАЊЕ ВЕЗЕ НАПОНА И ДЕФОРМАЦИЈА БЕТОНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.037
UDK:691.32:517.9
Михаиловић, Војислав
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 423-433
ОТПОРНОСТ ПРЕМА ПОЖАРУ ПРЕФАБРИКОВАНИХ ФЕРОЦЕМНТНИХ СЕНДВИЧ ПАНЕЛА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.038
UDK:691:699.814
Кијановић, Александар; Мирковић Марјановић, Милица; Бјекић, Михаило; Госпавић, Радован; Тодоровић, Горан
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 437-443
УТИЦАЈ ВРСТЕ АРМАТУРЕ НА СВОЈСТВА МЛАЗНОМ БЕТОНА КОД ПРИМАРНИХ ОБЛОГА ТУНЕЛА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.039
UDK:624.19:666.982
Стојановић, Марко; Јанковић, Ксенија; Лукић, Драган; Бојовић, Драган; Антић, Лана
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 445-453
НУМЕРИЧКИ ПРОРАЧУН КАРАКТЕРИСТИКА БЕТОНА ЗА АТЕНУАЦИЈУ ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.040
UDK:666.974:004.4XCOM
Станковић, Србољуб; Јанковић, Ксенија; Деспотовић, Ива
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 455-460
ОЦЕНА ПОТЕНЦИЈАЛА ПОВЕЋАЊА КИСЕЛОСТИ ОКОЛИНЕ У ПРОГРАМУ КОРПОРАТИВНОГ И ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.041
UDK:378:69.01:502
Стојић, Драгослав; Ђорђевић, Ђорђе; Тамбурић, Јасмина; Аврамовић, Биљана
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 461-473
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ПРИМЕНОМ ЗЕЛЕНОГ КРОВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.042
UDK:620.9:692.4
Исаковић, Снежана; Перовић, Зоран; Ћорић, Станко; Шумарац, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 475-484
COMPARATIVE ASSESSMENT OF WATER INSULATIONS AGAINST SUBSOIL WATER
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.043
UDK:699,82
Dudás, Annamária; Horn, Valéria V.; Balla, Tamás; Ress, Mátyás
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 485-494
ACOUSTIC ASPECTS OF RECONSTRUCION OF AN INDUSTRIAL BUILDING
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.044
UDK:534.832:725.4
Horn, Valéria V.
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 495-503
УТИЦАЈ НУСПРОДУКАТА НА КАРАКТЕРИСТИКЕ ГЕОПОЛИМЕРНИХ МАЛТЕРСКИХ МЕШАВИНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.045
UDK:666.972.124
Бијељић, Јелена; Ристић, Ненад; Грдић, Зоран; Топличић - Ћурчић, Гордана; Грдић, Душан
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 505-513
КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ПЕПЕЛА БИОМАСЕ, ЛЕТЕЋЕГ ПЕПЕЛА И ПРИРОДНОГ ЗЕОЛИТА ИЗ СРБИЈЕ КАО ДЦМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.046
UDK:666,953
Миловић, Тиана; Шупић, Слободан; Шешлија, Милош; Булатовић, Весна
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 515-523
LIFE CYCLE ASSESSMENT IN BUILDING MATERIALS. THE NEED FOR CHANGE IN EU LEGISLATION
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.047
UDK:691:349.442
Teodora, Aguta Elena; Radu, Dorin; Muntean, Radu Mircea
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 525-531
THE ANTIBACTERIAL QUALITIES OF CLAY, AN ECOLOGICAL OPTION FOR IMPROVING THE BUILT ENVIRONMENT
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.048
UDK:666,327
Chitonu, Gabriela Cristina; Cazacu, Christiana Emilia; Muntean, Radu
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 533-538
ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНСКИХ МЕШАВИНА – ДЕО I
СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА

DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.049
UDK:666,972
Шешлија, Милош; Старчев-Ћурчин, Анка; Кукарас, Данијел; Пешко, Игор; Рашета, Андрија
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 539-547
ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНСКИХ МЕШАВИНА – ДЕО II
ФИЗИЧКО-МЕХАНИЧКА СВОЈСТВА БЕТОНА

DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.050
UDK:666,972
Шешлија, Милош; Старчев-Ћурчин, Анка; Кукарас, Данијел; Пешко, Игор; Рашета, Андрија
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 549-556
ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНСКИХ МЕШАВИНА ЗА ИЗРАДУ БЕТОНСКОГ КОЛОВОЗА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.051
UDK:666.972.5:625.022
Шешлија, Милош; Старчев-Ћурчин, Анка; Кукарас, Данијел; Пешко, Игор; Рашета, Андрија
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 557-565
BASIC CALCULATION BASED ON THE DIRECT CONVERSION OF THE HEAT INTO ELECTRICITY FOR IHP
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.052
UDK:620,91
Ezhov, Vladimir; Brezhnev, Artem; Burtsev, Aleksey; Bredikhina, Natalia; Burtsev, Aleksandr
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 567-576
ТРАДИЦИНАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ КАО РЕШЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ У НОВОМ ВРЕМЕНУ КЛИМАТСКИХ ПОРЕМЕЋАЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.053
UDK:502.131.1:69
Кекановић, Милан; Шумарац, Драгослав; Козарић, Љиљана; Ћорић, Станко; Чех, Арпад
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 575-585
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА ПРЕМА УЧИНКУ -ТРАЈАЊЕ УГОВОРА И СТРАТЕГИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.054
UDK:625.76
Јокановић, Игор; Зељић, Драгана; Свилар, Мила
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 587-596
УТВРЂИВАЊЕ НОВИХ ЗАВИСНОСТИ ПРИ ОДРЕЂИВАЊУ ДЕФОРМАБИЛНОСТИ СТЕНЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.055
UDK:624.131.38:552.1
Мирковић, Урош; Бабић, Предраг; Радовановић, Слободан
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 597-604
РЕОЛОШКА СВОЈСТВА СТЕНСКИХ МАСА У ТЕХНОЛОГИЈИ ГРАЂЕЊА ТУНЕЛА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.056
UDK:624.19:532.135
Лукић, Драган; Златановић, Елефтерија
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 605-615
АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА КОД ГРАЂЕЊА ТУНЕЛА СИСТЕМОМ ЦЕВНОГ КИШОБРАНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.057
UDK:624.19:624.042
Лукић, Драган; Златановић, Елефтерија
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 617-631
ПРОРАЧУН СТАБИЛИЗАЦИЈЕ КЛИЗИШТА У ЗОНИ УСЕКА БР. 4 ОД км 878+650 ДО км 879+050
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.058
UDK:666.974:004.4XCOM
Радовановић, Јанко; Лазовић Радовановић, Марија; Николић, Јелена
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 633-640
КОНТРОЛА И АНАЛИЗА СТАЊА ДРВЕНИХ ПРАГОВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.059
UDK:625.142
Димитријевић, Јелена; Јовановић, Јелена
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 641-648
ОПТИМИЗАЦИЈА ЗОНА СИГУРНОСТИ НА ПРИМЕРУ СПОРТСКОГ АЕРОДРОМА У ПАРАЋИНУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.060
UDK:625.717(497.11)
Матић, Марјан; Шупић, Слободан; Шешлија, Милош
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 649-656
ПЛИТКО И ДУБОКО ТЕМЕЉЕЊЕ ОБЈЕКАТА ПОСТРОЈЕЊА ОДСУМПОРАВАЊА ДИМНИХ ГАСОВА У ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ УГЉЕВИК 1, ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ И ЕУРОЦОДУ 7
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.061
UDK:624.151:550.82
Ђурић, Неђо; Сантрач, Петар; Ђурић, Дијана; Топалић Марковић, Јована
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 657-670
АНАЛИЗА КОЕФИЦИЈЕНТА ОТИЦАНЈА ЗА СЛИВНО ПОДРУЧЈЕ ВИШЕНАМЈЕНСКЕ ХИДРОАКУМУЛАЦИЈЕ „МОДРАЦ“
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.062
UDK:556.12:627.81
Ковчић, Омер; Суљић, Недим; Токић, Муфид
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 673-682
СТАТИСТИЧКИ ПРЕДИКЦИОНИ МОДЕЛ ХОРИЗОНТАЛНИХ ПОМЕРАЊА БРАНЕ „ВРУТЦИ“
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.063
UDK:627.8:519.23
Мирковић, Урош; Дивац, Никола; Брајовић, Љиљана; Ђурић, Срђан; Радовановић, Слободан
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 683-693
ЈЕДНА МЕТОДА ОДРЕЂИВАЊА ПАРАМЕТАРА БОФАНГОВОГ МОДЕЛА НА ПРИМЕРУ АКУМУЛАЦИЈЕ "БИЛЕЋА"
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.064
UDK:627.81:551.526
Мирковић, Урош; Ивановић, Јована; Павић, Маја; Радовановић, Слободан; Мирковић, Никола; Госпавић, Радован; Тодоровић, Горан
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 695-705
СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА МЕТЕОРОЛОШКИХ СУША ЗА КИКИНДУ НА БАЗИ ПОДАТАКА ИЗ CARPATCLIM БАЗЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.065
UDK:551.577.38:519.21
Габрић, Огњен; Плавшић, Јасна
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 707-719
НОВА МЕТОДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРОТИЦАЈА НА НЕСУЖЕНОМ, НАГНУТОМ, ОШТРОИВИЧНОМ ПРЕЛИВУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.066
UDK:532.533
Ховањ, Лајош
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 721-733
НЕПОТОПЉЕНО ПРЕЛИВАЊЕ МАЛИХ ПРОТИЦАЈА НА ПРАГУ СА ВЕРТИКАЛНИМ КРАЈЕВИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.067
UDK:532.533
Ховањ, Лајош
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 735-748
ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ПРОРАЧУН CCME WQI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.068
UDK:628.161:519.233.5
Хорват, Золтан; Koch, Dániel
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 749-756
ПРОРАЧУН CCME ИНДЕКСА КВАЛИТЕТА ВОДА ЗА ЈЕЗЕРО ЛУДАШ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.069
UDK:628.161:519.233.5
Хорват, Мирјана; Majer, Fruzsina
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 757-766
СТРУКТУРА РИЗИКА ЗА ПРОЦЕСЕ ПЛАНИРАЊА И ПРОЈЕКТОВАЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.070
UDK:628.32:725.4
Топалић Марковић, Јована; Мученски, Владимир
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 767-773
ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ПРОРАЧУН CCME WQI
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.071
UDK:628.161:519.233
Хорват, Золтан; Хорват, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 775-784
THE INFLUENCE OF HYDROLOGIC LAKES AND ACCUMULATED MANAGEMENT ON THE PROCESS POURING OF THE LAKE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.072
UDK:556.1:627.81
Токић, Муфид; Галамић, Анадел; Хрњадовић, Јасмин; Ковчић, Омер
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 785-791
THE INFLUENCE OF CROSS SLOPE ON HYDRAULIC CALCULATION OF DRAINAGE PAVEMENTS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.073
UDK:628.221:519.6
Галамић, Анадел; Токић, Муфид; Хрњадовић, Јасмин
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 793-800
NUMERICAL ANALYSIS OF HYDRAULIC PARAMETERS OF WATER SUPPLY SYSTEM BY APPLICATION OF "SPLINE" INTERPOLATION
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.074
UDK:519.6:628.1
Хрњадовић, Јасмин; Галамић, Анадел; Токић, Муфид
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 801-808
АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ – АРХИТЕКТОНСКИ ИЗРАЖАЈ, КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.075
UDK:725.39
Снегар, Лариса; Џидић, Санин
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 811-824
МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП УНАПРЕЂЕЊУ ЗАШТИТНИХ КОНСТРУКЦИЈА АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА МЕДИЈАНА И ДРЕНОВАЦ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.076
UDK:904:72.025
Костић, Драган; Протић Богдановић, Ивана; Васов, Миомир; Илић, Марко; Костић, Ксенија
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 825-835
СТАНАРСКЕ БАШТЕ У ПРОЦЕСУ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ ПРОСТОРА СТАМБЕНИХ СУСЕДСТАВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.077
UDK:711.4:712.28
Богдановић Протић, Ивана; Љубеновић, Милица; Игић, Милица; Васов, Миомир; Митковић, Михаило
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 837-844
МИКРОУРБАНИЗАМ У ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВРОПИ (1867-1918) - КОНЦЕПТ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.078
UDK:711.4
Ловра, Ева
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 845-854
УТИЦАЈ ТРЖИШНЕ ЛОГИКЕ ПОСТСОЦИЈАЛИЗМА НА РАЗВОЈ НОВОГ САДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.079
UDK:711.4:141.82
Вукадиновић Ђурић, Вања
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 855-865
УТИЦАЈ БОЈА У ДИЗАЈНУ ЕНТЕРИЈЕРА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.080
UDK:7.05:159.937.515
Ћурчић, Александра А.; Кековић, Александар; Ранђеловић,Душан; Момчиловић-Петронијевић, Ана
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 867-877
ПОЛИВАЛЕНТНОСТ: МОГУЋ ПРАВАЦ У РЕПРОГРАМИРАЊУ СТАМБЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.081
UDK:643:728
Грбић, Милена
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 879-886
ФЕНОМЕН ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.082
UDK:712.5(497.113SUBOTICA)
Дулић, Оливера; Алаџић, Викторија
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 887-901
ILLUMINATION AS THE DESIGN STRATEGY ELEMENT
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.083
UDK:628.974.8
Штиклица, Моника
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 903-911
КУЋА У НИЗУ НА СЕЊАКУ У БЕОГРАДУ:
ПРИМЕР РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.084
UDK:69.059.25
Фурунџић, Данило С.; Фурунџић, Божидар С.
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 913-922
РЕГЕНЕРАЦИЈА УРБАНОГ ТКИВА
Питања и могућности

DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.085
UDK:711.4
Ловра, Ева
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 923-931
АРХИТЕКТОНСКЕ ФОТОГРАФИЈЕ: ТИПОЛОГИЈА ПОТКРОВЉА И НАДЗИЂИВАЊА У БЕЧУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.086
UDK:77.033:72+69.059.38(436.1)
Вујовић Салхофер, Виолета
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 933-939
ИСТОРИЈСКИ КОНТИНУИТЕТ ПРИМЕНЕ ТРАНСЦЕДЕНТНИХ ПРАВОИЗВОДНИХ ПОВРШИ У АРХИТЕКТОНСКОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.087
UDK:72.012:111.852
Николић, Владан; Николић, Оливера; Тамбурић, Јасмина; Живковић, Срђан; Митковић, Михајло
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 941-951
ПОТЕНЦИЈАЛИ РАВНИХ КРОВОВА ЗА ПРИМЕНУ УРБАНЕ АГРИКУЛТУРЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.088
UDK:69.024:635
Василевска, Љиљана; Милановић, Данијела; Василевска, Магдалена
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 953-962
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА BESTSDI КУРИКУЛУМА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У СУБОТИЦИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.089
UDK:378.096.147
Голеш, Даница; Гучевић, Јелена; Бешевић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 965-974
РОЈЕКТОВАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ МРЕЖА ПРИМЕНОМ ГЛОБАЛНИХ ОПТИМИЗАЦИОНИХ МЕТОДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.090
UDK:528,3
Максимовић, Јована; Кузмић, Татјана; Батиловић, Мехмед; Сушић, Зоран; Булатовић, Владимир; Кановић, Жељко
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 975-984
АНАЛИЗА ТАЧНОСТИ ПРИМЕНЕ БЕСПИЛОТНИХ ЛЕТЕЛИЦА У КАТАСТАРСКИМ ИЗМЕРАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.091
UDK:528.3:623.746.2
Зрињски, Младен; Барковић, Ђуро; Тупек, Антонио; Кобер, Силвио
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 985-993
ХОМОГЕНИЗАЦИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПЛОМИН У ХРВАТСКОЈ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.092
UDK:528.44:004.9
Зрињски, Младен; Барковић, Ђуро; Тупек, Антонио; Смоковић,Ена
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 995-1004
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ГЕОМЕТРИЈСКОГ НИВЕЛМАНА И СТАТИЧКЕ ГНСС МЕТОДЕ ПРИ РАЗВОЈУ ЈЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНЕ МИКРО МРЕЖЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.093
UDK:528,024
Марковић, Марко З.; Кузмић, Татјана; Батиловић, Мехмед; Сабадош, Игор; Давидовић, Марина
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 1005-1015
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА МОДЕРНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ПРОЦЕСУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ КОМАСАЦИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.094
UDK:528.46:004
Давидовић, Марина; Лазић, Јелена; Трифковић, Милан; Радојићич, Немања; Маринковић, Горан; Натарош, Гордана
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 1017-1026
СТОКИС И ЗИС - МОГУЋНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКОГ АЖУРИРАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.095
UDK:528.44:004.9
Рацетин, Ивана; Ивић, Мајда; Килић, Јелена
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 1027-1033
ВАЖНОСТ РЕГИСТРОВАЊА ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ОБЈЕКАТА У КАТАСТРУ НЕПОКРЕТНОСТИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.096
UDK:332.21:528.44
Милићевић Секулић, Драгана; Васовић, Оливера; Димитријевић Јовић, Марија
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 1035-1045
МОДЕЛ ЗА РАНГИРАЊЕ ПОНУДА СТАНОВА БАЗИРАН НА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОЈ ОПТИМИЗАЦИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.097
UDK:519.863:728.1
Драгојевић, Марко
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 1047-1057
ПРОЦЕНА ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ СТАНА МЕТОДОМ к-НАЈБЛИЖИХ СУСЕДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.098
UDK:332,622
Драгојевић, Марко; Станчић, Никола
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 1059-1069
ФУНКЦИЈA ЗА ПРОЦЕНУ БРЗИНЕ КРЕТАЊА АУТОБЕТОНСКЕ МЕШАЛИЦЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.099
UDK:666.97.031.3
Матејевић, Биљана; Јовановић, Јелена
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 1071-1080
НАЧИНИ РАЧУНАЊА ТЕЖИНА ВИСИНСКИХ РАЗЛИКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.100
UDK:528.024:528.16
Делчев, Синиша; Гучевић, Јелена; Миљковић, Стефан; Огризовић, Вукан; Кубурић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 1081-1090
TESTING THE REPEATABILITY OF RESULTS USING THE GNSS-RTK MEASUREMENT METHOD
DOI:10.14415/konferencijaGFS2019.101
UDK:528,06
Миљковић, Стефан; Гучевић, Јелена; Делчев, Синиша; Огризовић, Вукан; Кубурић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019. год., стр. 1091-1097