Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 417-423


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОДАЛНА АНАЛИЗА ВИБРАЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.057
UDK: 534.1:001.891.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мијатовић, Огњен; Десанчић, Мануел; Милашиновић, Драган Д.
 
 Резиме:
 У раду се даје кратак приказ развоја уређаја за хармонијску побуду и испитивања извршених њховом употребом у оквиру експерименталне динамичке анализе конструкција. Први уређај је електромагнетни побуђивач вибрација. Основни погонски механизам јесте електромагнет који ствара вибрације титрањем соленоида у магнетном полју. Струјни импулс који долази до електромагнета се задаје уз помоћ рачунара што омогућава врло прецизно задавање хармонијске побуде. Погонски механизам другог уређаја (механичког побуђивача вибрација) су електромотори чије се ротационо кретање преводи у транслаторно. Ово омогућава да се моделима могу задати хармонијски поремећаји, најчешће примјењени у експерименталној анализи вибрација. На поменутим уређајима вршена су испитивања вибрација гредних система, површинских носача и просторних конструкција, а резултати су поређени са аналитичким и нумеричким добијеним у SAP2000.
 
 Кључне речи:
 Хармонијски побуђивач вибрација, експериментална динамичка анализа вибрација