Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 37-45


ТЕРМИЧКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НОВОГ ИЗОЛАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА - IZORETEX
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.003
UDK: 699.86:691.15
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђорђевић, Ђорђе; Аврамовић, Биљана; Стојић, Драгослав
 
 Резиме:
 Грађевински кластер „Дундјер”, заједно са већим бројем својих чланица, учествује, као водећи партнер, у пројекту под називом IZORETEX, који ко-финансира Национална агенција за регионални развој. IZORETEX је пројекат чији је циљ да развије нови термички, звучни и анти-вибрациони грађевински изолациони материјал који се базира на рециклажи текстилног отпада у аутомобилској индустрији. Предвидјено истраживање садржи, поред осталог, експерименте са топлотним, звучним, вибрационим и против-запаљивим особинама овог изолационог материјала. Термички део истраживања садржи нумеричко моделирање термичког понашања материјала, писање кода за софтверски модел, као и лабораторијско тестирање топлотних карактеристика. У овом тренутку је тестирање материјала у току и претпоставља се да ће потврдити прогнозиране топлотне, акустичке и анти-вибрационе особине пројектованог изолационог материјала.
 
 Кључне речи:
 индустријски отпад, текстилни отпад, ауто-текстилни отпад, термичка изолација у градјевинарству, енергетска ефикасност.